Om vikten av smarta nät

- Det gör system- och miljönytta att anpassa och använda elanvändningen till svängningar i produktionen av förnybar el istället för tvärtom, som idag. Det säger Carolina Dolff, projektledare i Kraftsamling Smarta Nät, i en artikel av tidskriften Svensk Vindkraft.

Informationsteknologi är ryggraden i smarta nät. De flesta komponenterna och systemen finns redan. Än så länge måste det inte till smarta nät enbart för utbyggnaden av vindkraft, utan målen nås med vattenkraft som reglerkraft, men på sikt krävs det.

Kraftsamling Smarta Nät är ett samverkansprojekt som finansieras till hälften av Västra Götalandsregionen och i övrigt genom en rad medverkande aktörer, bland andra SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.  

Läs en kopia av artikeln från Svensk Vindkraft nummer 6 -2013

Om smarta nät

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m