Regionarkivet Vänersborg satsar på solceller

Nu förstärker Regionarkivet Vänersborg sin miljöprofil. Under vintern 2013‐2014 installerades på arkivbyggnadens tak 600 solcellsmoduler som tagits i drift i maj 2014.

Solanläggningen täcker mer än 1000 kvadratmeter och kommer under åtminstone 25 år att producera 127 500 kWh solel varje år. Det är lika mycket energi som går åt om 800 elbilar kör ett varv runt jorden.

Redan från början är arkivet mycket energisnålt genom att det är byggd som ett passivhus. Husets konstruktion gör att det inte behövs något tillskott av energi i arkiven förutom driften av belysning och grundventilation.

Läs hela pressmeddelandet på Regionarkivets webbplats

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m