Stort solintresse medför högre mål

4 000 istället för 2 000 installerade kvadratmeter solel. Med 23 medverkande jämfört med det ursprungliga målet om tio, växlar överenskommelsen Sol i Väst upp. 

Överenskommelsen Sol i Väst inom klimatstrategin för Västra Götaland och Smart Energi handlar om att öka den egna produktionen av solel. Alla kommuner och organisationer som medverkar förbinder sig att installera egna solceller.

På grund av det stora intresset för Sol i Väst tillförs resurser i ett särskilt projekt för att stödja arbetet inom överenskommelsen. Det handlar bland annat om expertstöd inom förstudier, upphandling och besiktning, och en större satsning på kompetensutveckling och kommunikation.

Syftet med projektet är att stötta deltagarna i sina investeringar, stärka marknaden för och sprida praktiska erfarenheter av egen produktion av solel. I slutändan är det en satsning på att minska fossilberoendet genom att bättre utnyttja förnybar energi.

 

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m