Tolv år med klimatfokus har gett resultat

Tolv år med klimatfokus har gett resultat. Nu finns en rapport om Västra Götalandsregionens arbete för att bryta den Västsvenska ekonomins beroende av fossil energi.

Rapporten beskriver kort de viktigaste insatserna som genomförts eller som pågår och där Västra Götalandsregionen agerat tillsammans med kommuner, företag, forskning och andra. Den visar i första hand vad Västra Götalandsregionen bidragit med i form av strategier, projekt, program och processer.

Många exempel på bred samverkan

Programmen för fler energieffektiva byggnader och mer biogas, processen Smart Energi och klimatstrategin, satsningen på vindkraft, den egna upphandlingen, våra egna fastigheter - exemplen är många på breda regionala insatser för att bidra till minskat beroende av fossil energi i Västra Götaland.

Del av nationell redovisning

Rapporten har skrivits främst för att vara en del av den redovisning av klimatarbetet i Västra Götaland som länsstyrelsen ska göra till Naturvårdsverket i april 2012.

Klimatarbetet i Västra Götaland. Västra Götalandsregionens arbete för att bryta den Västsvenska ekonomins beroende av fossil energi. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, januari 2012.

Läs mer om våra prioriterade insatsområden på miljöområdet

uiqt|wBqvnw3uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m