Uppstart för nationellt arbete med hållbar konsumtion och produktion

3 april bjuder miljöminister Lena Ek in ledande region- och kommunpolitiker till ett uppstartsmöte för intensifiering av Sveriges arbete med hållbar konsumtion och produktion. Ordförande i miljönämnden, Sören Kviberg kommer att finnas på plats och representera Västra Götalandsregionen på mötet.

I arbetet för en hållbar utveckling har Sverige aktivt deltagit i utvecklandet av och i antagandet av ett globalt ramverk av program för hållbar konsumtion och produktion. Beslutet om detta ramverk togs vid Världstoppmötet om hållbar utveckling i Rio 2012. Beslutet innebär att världens länder åtar sig att ställa om till hållbara konsumtions- och produktionsmönster i sina respektive länder och att stödja utvecklingsländerna i deras omställningsarbete. De ska också stödja utvecklingsländerna och frivilligt delta i program om hållbar offentlig upphandling, hållbara livsstilar och utbildning, konsumentinformation, hållbart byggande och boende samt hållbar turism.

Naturvårdsverket är utsedd till nationellt nav för arbetet och ska samordna kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom området. Ramverket går väl i linje med inriktningen för Västra Götalandsregionens arbete för att främja en hållbar utveckling lokalt och globalt.

Styrande dokument för Västra Götalandsregionens miljöarbete 

Västra Götalandsregionen arbetar för hållbara produkter och tjänster

Läs mer om det globala ramverket

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m