Utlysning inom handlingsplan för hållbara produkter

Västra Götalandsregionen har under flera år bidragit till satsningar för medveten konsumtion och affärsmöjligheterna för resurseffektiva och giftfria produkter och tjänster. Nu stärker vi insatserna med en ny handlingsplan för hållbara produkter.

  • Vi söker er som kan kartlägga skadliga ämnen i produkter som finns i offentliga miljöer för barn.
  • Vi söker också projekt kring affärsmodeller och produktutveckling för cirkulära och resurseffektiva materialflöden.

Ansökningstiden är till 15 oktober 2014.

Läs Västra Götalandsregionens handlingsplan för resurseffektiva och giftfria produkter/tjänster 2014

Läs mer om bidrag till miljöprojekt

 

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m