Västra Götalandsregionen leder europeisk allians för biogas

ENCORE är ett nätverk som samlar miljöpolitiker från regioner inom EU. Vartannat år hålls en stor konferens med aktuella teman på miljöområdet. I år anordnas den elfte konferensen i den tyska regionen Bayern, och mottot för årets konferens är ”Regions for a greener Europe”.

Det syftar på den roll regionerna i Europa spelar för att övervinna vår tids stora miljöutmaningar. Samarbete mellan regionerna i Europa och att bygga allianser är ett centralt tema på denna konferens.

Västra Götaland och miljönämndens ordförande Sören Kviberg lanserade redan på den förra konferensen 2012 ett förslag till en ”allians” för att främja produktion och användning av biogas. Detta förslag ledde till att det bildades ett nätverk av regioner, bland annat Drenthe, Friesland  och Groningen från Nederländerna samt Jämtland och Västra Götaland. Hösten 2012 kom några av dessa regioner på studiebesök till Västra Götaland.

På årets konferens i München den 15-16 maj är förhoppningen att biogasalliansen ska fördjupas och utökas med fler medlemmar. Miljönämndens ordförande kommer att hålla ett tal om detta på konferensen, och det kommer också att finnas information om Biogas Väst för konferensens besökare. Det finns förslag på flera intressanta områden att samverka kring, och kanske blir det aktuellt med fler studiebesök senare i år.

ENCORE

Biogas Väst

Kontakt

Hanna jöänsson, regionutvecklare biogas, processledare Biogas Väst
 
Telefon 010-441 40 32 eller mobil: 0702-50 24 05

uiqt|wBpivvi5u5rwv{{wvH%vozmoqwv5{mpivvi5u5rwv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m