Västra Götalandsregionen vill ha snabbare fossilfrihet på väg

I sitt remissvar Fossilfrihet på väg (Statens offentliga utredningar, SOU,  2013:84) anser regionstyrelsen att åtgärder som är utredda eller som har en stor förväntad effekt för att minska CO2-utsläppen bör påbörjas direkt.

Exempel på sådana åtgärder är stöd till produktion av förnybara biobränslen samt stöd till laddhybrider och dess infrastruktur. Resterande åtgärder bör viktas efter angelägenhet och tid och redovisas i ett handlingsprogram.

Syftet med betänkandet är att ge ett underlag för beslut om framtida fordonstrafik och åtgärder för minskad klimatpåverkan.

 

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m