Vi söker en regionutvecklare med inriktning hållbar energi

Miljösekretariatet söker en civilingenjör med inriktning energi och miljö eller motsvarande. Uppgiften är att genom sin utvecklingsroll stimulera och stödja insatser inom energi- och klimatområdet som kan påskynda utvecklingen av en hållbar energiförsörjning i Västra Götaland.

Arbetet sker i samverkan med berörda aktörer som näringsliv, akademi, kommuner och organisationer. Detta innebär bland annat att ha en bra bevakning av vad som sker i omvärlden inom området och att följa upp resultaten av insatserna, och att föredra energiärendena i miljönämnden.

Energieffektivisering och omställning till förnybar energi är prioriterat med mål att leda till minskad miljöpåverkan och ökad sysselsättning inom miljöteknik.

Miljösekretariatet behöver en efterträdare till Kristina Käck som går vidare inom Västra Götalandsregionen till en chefsbefattning på Västfastigheter. 

Läs hela platsannonsen

Läs mer om Västra Götalandsregionens arbete inom energiområdet

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m