Vill du se din idé växa? Nya handlingsprogram antagna

Fyra handlingsprogram för hållbar tillväxt 2013-2015, har antagits av kollektivtrafiknämnden, regionutvecklingsnämnden och miljönämnden. Handlingsprogrammen inom områdena energi, livsmedel och transporter som hör till dem miljönämnden prioriterar, styr inriktningen i våra insatser.

– Handlingsplanernas inriktning mot hållbar utveckling i de tre dimensionerna stärker arbetet med att uppfylla målet i klimatstrategin att Västra Götaland ska vara oberoende av fossil energi år 2030. Denna fokusering i handlings-planerna gör att regionens utvecklingsarbete blir en spännande och strategisk utmaning som samtidigt ska bidra till att trygga den framtida välfärden, säger Sören Kviberg, miljönämndens ordförande.

Läs mer om handlingsprogrammen

Miljönämndens prioriterade miljöområden

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m