Miljönämndens sammanträde 18 juni

Nu finns protokollet färdigt från miljönämndens sista sammanträde innan sommaren. På dagordningen denna gång fanns inte så många men ett antal större ärenden.

Miljönämnden behandlade frågan om finansiering ocg genomförande av gemensamma strategiska satsningar tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götalands län i avvaktan på det nya landsbygdsprogrammet 2016-2020. Det handlar om  bland annat insatser för biogas genom Biogas Väst, och stöd för små producenter av livsmedel inom Lokalproducerat i Väst.

Två projekt beviljades stöd: "Fyrbodal växer på träd" som under tre år ska utveckla möjligheterna för nya träbaserade produkter och energiråvara, och "Sol i Väst" som ska förstärka satsningen i överenskommelsen inom Smart Energi om mer solenergiproduktion hos kommuner och andra verksamheter. Båda dessa projekt ska bidra till miljödriven näringslivsutveckling och mindre fossilberoende.

Miljönämnden och styrelsen för Göteborgs Botaniska trädgård -som Västra Götalandsregionen är huvudman för - diskuterade de långsiktiga planerna för trädgårdens utveckling och verksamhet.

Lista över miljönämndens beslut i korthet

Hittills beviljade projekt 2014

 

 

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m