Samlastning ger minskad miljöpåverkan

Samlastning av gods till kommunal verksamhet är ett effektivt sätt att minska trafikarbete och miljöpåverkan lokalt, och minska trafikbelastningen kring i synnerhet skolor. I projektet Lolog har samlastning utvecklats i Vänersborg och Falköping.

I Falköpings kommun har projektet resulterat i en samlastningsterminal, med Gebe frukt som leverantör, och i dagsläget är de tre leverantörerna Mössebergsbagaren, Åslebönan och Falköpings mejeri anslutna.

Vänersborgs kommun valde att, efter en kortare förstudie i början av projektet, ansluta sig till en gemensam upphandling  tillsammans med fem andra kommuner ledda av Trollhättans Stad. Upphandling av en grossist kombinerades där med mottagning och distribution av varor från mindre leverantörer.

Det är en utmaning att nå en ekonomiskt neutral lösning för en samlastningscentral, eftersom godsmottagning, omlastning och slutdistribution måste finansieras via rabatter på i storleksordningen 7-8% från leverantörerna .

Samlastningen ger cirka 60 färre stopp per vecka vid kommunens skolor än om leveranserna skett via respektive leverantör. Det minskar i och med mindre trafikarbete miljöpåverkan med 10%. Men det finns en betydande förbättringspotential om högre miljökrav skulle ställas på fordon och drivmedel som används inom verksamheten.

De verksamheter som berörs av samlastningsfunktionen ger genomgående mycket goda omdömen för funktion och service.

Läs mer om projektet Lolog på Falköpings kommun webbsida

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m