Ny miljöplan antagen för VGR:s verksamheter

Regionfullmäktige 11 oktober 2016

Nu har regionfullmäktige antagit Västra Götalandsregionens miljöplan 2017-2020 som börjar gälla i januari.  

Miljöplanen bygger som tidigare miljöprogram på miljöpolicyn och utmaningarna som Västra Götalandsregionen måste tackla i alla sina verksamheter kring resurshushållning, klimat, giftfri miljö och biologisk mångfald. Som tidigare finns det sju målområden.

Nyheter i förslaget till miljöplan

  • Fossiloberoende transporter och byggnader 2020 Minska klimatpåverkande utsläppen med 80% jämfört med 2006
  • Bredare omfattning av målområdena Kemikalier och Produkter och avfall Från tre till sex prioriterade områden: byggvaror, förbrukningsprodukter, elektronik, inredning, textil och livsmedel.  Fokus på miljö- och hälsofarliga ämnen i varor t ex i lek/pedagogisk material.
  • Mål om klimatpåverkan från livsmedel
  • Målområde lustgas blir medicinska gaser Innefattar även anestesigaser
  • Tydligare fokus på mål och åtgärder Inledande texter om låg klimatpåverkan, hållbar resursanvändning, giftfri miljö, biologisk mångfald och effektbeskrivningar lyfts ut ur planen.

Miljöplanen träder i kraft vid årsskiftet. Då kommer det mer information till förvaltningar och bolag

Miljöplan och miljömål 2017-2020

Kontakt

Lars Karlsson
Miljöstrateg internt miljöarbete
 
Telefon 010-441 40 31, mobil 0700-82 45 81

uiqt|wBtiz{5wtw%v5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5wtw%v5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m