Arbetssökande med funktionsnedsättning?

Västra Götalandsregionen arbetar aktivt med att erbjuda en väg in i arbetslivet för dig som har någon form av funktionsnedsättning. Målet är att praktik ska leda till anställning. Detta sker i samarbete med exempelvis Arbetsförmedlingen eller Samhall. 

Arbetsmodellen är uppbyggd i följande tre steg:

  1. Praktikperiod under 1 till 6 månader. Syftet är att skapa en bild av om arbetet och dess förutsättningar fungerar väl för dig.
  2. Möjlighet till visstidsanställning på upp till ett år.
  3. Möjlighet till en mer långsiktig anställning, som i så fall följer samma avtal som vilken vanlig anställning som helst. Västra Götalandsregionen samarbetar med Arbetsförmedlingen kring olika former av lönestöd.

Om det inte blir aktuellt med någon förlängning får du med dig ett intyg som beskriver vilka arbetsuppgifter som du har utfört. 

År 2015 är ett introduktionsår för arbetsmodellen, vilket innebär att möjlighet till visstidsanställning eller mer långsiktig anställning (punkt 2 och 3 i modellen) kan ges först under 2016. 

Kontakt

Linda Percival
PILA-samordnare
 
070-0824214.

Sofia Herrström
PILA-samordnare
 
070-0825656.

Kristina Wallén
Regional HR-strateg
 
070-0823075.

uiqt|wBtqvli5xmzkq%vitH%vozmoqwv5{mtqvli5xmzkq%vitH%vozmoqwv5{muiqt|wB{wnqi5pmzz{|zwuH%vozmoqwv5{m{wnqi5pmzz{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{|qvi5%wittmvH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5%wittmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5pzH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5pzH%vozmoqwv5{muiqt|wBpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{mpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m