För chefer

Vill du anställa en ung kompetens?

Du som chef i någon av Västra Götalandsregionens verksamheter har möjligheten att anställa en eller flera nya medarbetare i ett helt år – helt utan kostnad. Allt du behöver göra är att välkomna en ung kompetens in på arbetsmarknaden. 

ViA (Västra Götalandsregionens introduktion för unga arbetssökande) är Västra Götalandsregionens satsning för att dels säkra kompetensförsörjningen i Västra Götalandsregionen, dels minska arbetslösheten bland unga i Västra Götaland. Hittills har flera av våra verksamheter tagit del av erbjudandet, och du har fortfarande chansen att få en ung kompetens till just din verksamhet.

Du får en kompetent medarbetare mellan 19 och 24 år, som ännu saknar den yrkeserfarenhet som din verksamhet kan erbjuda. I ett helt år berikar den nya medarbetaren din verksamhet på 80 procent, samtidigt som 20 procent ägnas åt studier. Detta mot att det finns en handledare som kan stötta sin nya kollega lite extra. Lönen står ViA för, så den nya medarbetaren innebär inga direkta kostnader för dig.

Hör av dig till ViA om du är intresserad av att välkomna en ung kompetens. Ju tidigare du hör av dig, desto större möjlighet har vi att matcha rätt verksamhet med rätt kompetens.

Kontakta oss om du är intresserad av att få en ny medarbetare!

Kontakt

Lena Iselow
Samordnare
 
070-372 14 10

Jan-Olov Johansson
Samordnare
 
070-082 55 37 

Jonny Lindblom
Samordnare
 
070-082 55 36

uiqt|wBtmvi5q{mtw%wH%vozmoqwv5{mtmvi5q{mtw%wH%vozmoqwv5{muiqt|wBriv5wtw%v5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mriv5wtw%v5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvv%y5tqvljtwuH%vozmoqwv5{mrwvv%y5tqvljtwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5pzH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5pzH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5q{mtw%wH%vozmoqwv5{mtmvi5q{mtw%wH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m