Blanketter

Här finns de regiongemensamma blanketter du som medarbetare kan ha behov av. Söker du blanketter som gäller en specifik förvaltning måste du kontakta respektive förvaltning.

Lön och ersättning

Ersättning för egna utlägg

Registrering/ändring av lönekonto (Swedbank)

Registrering bankkonto i utlandet

Reseersättning

Reseräkningsblanketter finns i excel- och pdf-format. För att kunna fylla i excel-blanketten kan du behöva göra inställningar för makro enligt instruktion nedan.
Om excel-blanketten inte kan fyllas i kan du istället använda pdf-blanketten. Den är ifyllbar, men räknar inte automatiskt ut din ersättning. Information om pdf-blanketten finns nedan.

Reseräkning utan övernattning 2017

Reseräkning vid övernattning 2017

Reseräkning utan övernattning, excel 2015

Reseräkning vid övernattning, excel 2015

Reseräkning utan övernattning, pdf

Reseräkning vid övernattning, pdf

Körjournal

Hjälp med inställningar och blanketter

 Anvisningar vid ifyllande av reseräkningsblanket i pdfformat

Instruktion för aktivering av makron 

Förmåner

Avtalsmall vid löneväxling varje månad

Avtalsmall vid löneväxling enstaka tillfälle

Årskort Västtrafik

Informationsblad

Frågor och svar - Årskort

Beställningsblankett - SU

Beställningsblankett - övriga förvaltningar

 

Pension

Informationsblad om hur man ansöker om tjänstepension

Ansökan om tjänstepension

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal - övergripande information
Utvecklingsplan
Samtalsguide chef - medarbetare

 

Bisyssla

Här kan du som medarbetare anmäla bisyssla. Innan du anmäler bisysslan så måste du kolla med din chef så att det finns beslut på din förvaltning att anmälan ska ske på detta sätt.

Klicka på länken och fyll i anmälan. När du trycker på skicka så går dokumentet till din närmaste chef. Du kommer sedan att få ett mail, antingen med besked om hur arbetsgivaren ser på bisysslan eller en begäran om att komplettera din anmälan. Vid frågor kontakta din chef.

Länk för anmälan av bisyssla

uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5pzH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5pzH%vozmoqwv5{muiqt|wBpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{mpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m