Pension

Din pension består av tre delar: allmän pension, tjänstepension samt eventuellt privat sparande. Tjänstepensionen, som också kallas avtalspension, är den del som din arbetsgivare reglerar. För dig som arbetar i Västra Götalandsregionen finns tjänstepensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL.  

KAP-KL - för dig född 1985 och tidigare

KAP-KL regleras i avtal mellan din arbetsgivare och fackförbunden. I avtalet ingår följande förmåner:

  • Avgiftsbestämd ålderspension
  • Förmånsbestämd ålderspension
  • Pension till efterlevande

Avgiftsbestämd ålderspension

Varje år betalar din arbetsgivare in en pensionsavgift på 4,5 procent av din pensionsgrundande lön (din intjänade lön under året). Det gäller dig som har en lön upp till 30 inkomstbasbelopp per år (inkomstbasbeloppet motsvarar
61 500 kr år 2017). Den avgiftsbestämda ålderspensionen kan du tidigast ta ut vid 55 års ålder och betalas ut av det försäkrings- eller pensionsbolag du själv valt. Är du osäker på vilket försäkrings- eller pensionsbolag du valt, kontakta Pensionsvalet.

Förmånsbestämd ålderspension

Om din inkomst är högre än 7,5 inkomstbasbelopp och du är anställd fram till pensionsåldern, kan du också ha rätt till en förmånsbestämd ålderspension. Den betalas ut av KPA Pension.

Om du slutar din anställning innan du har fyllt 61 år eller om du slutar din anställning mellan 61 och 65 år utan att samtidigt ta ut tjänstepension, får du din tjänstepension i form av livränta istället. Livräntan beräknas varje år och det är alltid den högst intjänade livräntan som kommer att betalas ut.

Om du var anställd innan 1998, har du dessutom tjänat in pension enligt äldre pensionsbestämmelser. Den pensionen kallas intjänad pension 1997-12-31 och betalas tidigast ut från 61 års ålder.  

Pension till efterlevande

Om du dör innan du gått i pension, får din familj en del av din tjänstepension. Skulle du avsluta din anställning innan du blivit pensionär så gäller skyddet i ytterligare sex månader efter det att anställningen upphört. Efterlevandepension kan betalas ut både till din make/sambo och till dina barn. Till efterlevande vuxen betalas en viss del av din lön ut under fem år. Dina barn kan ha rätt till efterlevandepension tills de fyller 20 år.

AKAP-KL – för dig född 1986 och senare

AKAP-KL regleras, precis som KAP-KL, i avtal mellan arbetsgivare och fackförbund. I avtalet ingår följande förmåner:

  • Avgiftsbestämd ålderspension
  • Familjeskydd

Avgiftsbestämd ålderspension

Varje år betalar din arbetsgivare in en pensionsavgift på den pensionsgrundande lönen, det vill säga 4,5 procent av din intjänade lön under året. Tjänar du över 7,5 och upp till 30 inkomstbasbelopp (inkomstbasbeloppet motsvarar 61 500 kr år 2017) betalar din arbetsgivare 30 procent av den pensionsgrundande lönen i pensionsavgift. Den avgiftsbestämda ålderspensionen kan du tidigast ta ut vid 55 års ålder. Om du inte väljer försäkrings- eller pensionsbolag är det KPA Pension som sköter din ålderspension. 

Familjeskydd

Din arbetsgivare och fackförbunden har träffat en preliminär överenskommelse om efterlevandeskydd, så kallat Familjeskydd, för dig som omfattas av AKAP-KL. Familjeskyddet innebär att arbetsgivaren tecknar en försäkring som garanterar din familjs ekonomiska skydd när du dör. Förmånen består av

  • En del till efterlevande vuxen som utbetalas under fem år
  • En del till efterlevande barn som utbetalas till och med månaden innan barnet/barnen fyller 18 år.

Försäkringen träder i kraft 1 januari 2018. Fram tills dess gäller samma regler som i KAP-KL 

Frågor om pensionen?

Du som är anställd vänder dig till din chef eller din HR-funktion.

Om du inte längre är anställd, kontakta pensionshandläggare.

Pensionshandläggare

uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5pzH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5pzH%vozmoqwv5{muiqt|wBpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{mpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m