Ansökan och utbetalning

När du vill ta ut din tjänstepension måste du fylla i blanketten Ansökan om tjänstepension. Den lämnar du till din chef senast tre månader innan pensionen ska betalas ut. 

Ansökan om tjänstepension

En ansökan om utbetalning av den avgiftsbestämda pensionen gör du direkt hos det försäkrings- eller pensionsbolag som du själv valt. 

Utbetalning

När din ansökan har blivit behandlad, kommer din pensionshandläggare att skicka ett brev hem till dig. Där finns all information om pensionsbelopp, utbetalning med mera. Pensionen betalas ut av KPA och alltid samma dag som allmän pension betalas ut (den 18:e eller 19:e i månaden).

Omfattning

Du bestämmer själv i vilken omfattning du vill ta ut din pension.

  • Helt uttag = du tar ut pensionen till 100 procent. 
  • Partiellt uttag = du tar ut pensionen till viss del, från 5 till 99 procent. Om du tar ut pensionen partiellt måste du sänka sysselsättningsgraden i motsvarande grad eller avgå helt från anställningen. Har du redan påbörjat ett partiellt uttag av pensionen och vill utöka till ett större eller helt uttag, så måste du lämna in en ny ansökan om tjänstepension.

Utbetalningstid

Den förmånsbestämda ålderspensionen betalas ut varje månad livet ut.

För den förmånsbestämda pensionen som du tjänat in före 1998 kan du, om du tar ut den före 65 år, välja vilken utbetalningstid du vill ha

  • Livsvarigt uttag = pensionen betalas ut varje månad livet ut.
  • Temporärt uttag = pensionen betalas ut under en begränsad tid, tidigast från 61 år och fram till 65 år. Det blir mindre eller ingen utbetalning kvar efter 65 år.

Den avgiftsbestämda pensionen betalas ut av det försäkrings- eller pensionsbolag som du själv valt. Du kan oftast välja vilken utbetalningstid du vill ha. 

Pension från andra arbetsgivare

Om du har eller har haft anställningar med pensionsrätt hos annan arbetsgivare måste du också ansöka om pension där.

Frågor om pensionen?

Du som är anställd vänder dig till din chef eller din HR-funktion.

Om du inte längre är anställd, kontakta pensionshandläggare.

Pensionshandläggare

uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5pzH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5pzH%vozmoqwv5{muiqt|wBpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{mpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m