Flytträtt

Det har alltid varit möjligt att byta försäkringsbolag för framtida inbetalningar. Nu är det också möjligt att flytta det kapital som betalats in tidigare år, från ett försäkringsbolag till ett annat. En flytt av pensionskapital kan genomföras en gång per tolvmånadersperiod och bara ske till de valbara bolag som godkänts inom ramen för avtalsområdet. Information om vilka bolag som är valbara försäkringsbolag hittar du på Pensionsvalets hemsida. Där finns en Valguide där du bland annat kan se vilka avgifter och vilken återstående medellivslängd som de olika bolagen räknar med.

På Pensionsvalets webbsida kan du göra din flytt genom att logga in med din e-legitimation. Flyttavgiften är för närvarande högst 800 kr per flyttillfälle och försäkringsgivare och tas ut från kapitalet av det försäkringsbolag du flyttar från. 

Läs mer

Frågor om pensionen?

Du som är anställd vänder dig till din chef eller din HR-funktion.

Om du inte längre är anställd, kontakta pensionshandläggare.

Pensionshandläggare

uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5pzH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5pzH%vozmoqwv5{muiqt|wBpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{mpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m