PLUS - Utländsk utbildning

PLUS står för Program för Lärande och Utveckling i Svensk hälso- och sjukvård för utlandsutbildad personal. PLUS kompletterar deltagarnas tidigare utbildning med kunskap om och förhållningssätt inom svensk hälso- och sjukvård med kurser i svenska språket upp till nivå C1 för de som behöver det.


WHO, World Health Organization, har utformat en global uppförandekod för internationell rekrytering av hälso- och sjukvårdspersonal. WHO-koden består av tio artiklar och där står att
all migrerande hälso- och sjukvårdspersonal bör erbjudas lämpliga introduktions- och orienteringsprogram som gör att de fungerar säkert och effektivt inom destinations- landets hälsosystem.


 

PLUS hemsida kommer snart att förändras och bli lättare att navigera på.

Redan nu vill vi informera om att antalet PLUS-program utökas 2017 till 5 program för läkare och 
1 program för sjuksköterskor, fysioterapeuter mfl!

För att PLUS bäst ska kunna svara mot efterfrågan är du välkommen att fortsätta anmäla utlandsutbildade läkare med behov av introduktionsprogram.
Ange behovet av språkutbildning och hur kliniskt erfaren läkaren är i anmälan.

Välkommen med anmälan, blankett finns i högerspalten!

Fakta om PLUS

Programmet riktar sig till läkare med utländsk läkarexamen och arbete i Västra Götaland. Deltagare i PLUS arbetar 3–4 dagar i veckan på sin ordinarie arbetsplats och gör en PLUS-dag per vecka under programtiden.
PLUS-dagen består oftast av en halvdag teori och en halvdag med handledning i grupp.
Undervisning i svenska språket sker första månaden mer intensivt och därefter en dag varannan vecka. Utbildningen använder sig av vuxenpedagogiska metoder som ställer krav på att deltagarna är aktiva och bidrar till varandras lärande.
PLUS omfattar 30 - 40 veckor

PLUS I    Utlandsutbildade läkare utan specialistkompetens med behov av
                 fortbildning i svenska.
PLUS II   Svenskar som studerat till läkare inom EU, utan specialistkompetens.
PLUS III  Utlandsutbildade läkare, specialister med behov av fortbildning.

Vad ingår i PLUS?

 • Grupphandledning med reflektion kring egna erfarenheter och teoretiska avsnitt, under ledning av erfarna läkare.
 • Fortsättningskurs i svenska med mål att deltagaren ska nå C1.
 • Ämnen relaterade till professionellt förhållningssätt i svensk hälso- och sjukvård; som interprofessionellt samarbete, etik, medicinskt ledarskap, genus och mänskliga rättigheter.
 • Konsultation och patientcentrerad vård.
 • Försäkringsmedicin.
 • Läkemedelsförskrivning.
 • Författningar och lagar.
 • Psykisk ohälsa.
 • Infektionsbekämpning.
 • Hälso- och sjukvårdsorganisation.
 • Kortare auskultation inom annan medicinsk verksamhet än deltagaren arbetar i.

Vad krävs för deltagande i PLUS?

 • Läkaren ska ha kunskaper i svenska språket motsvarande minst nivå B2, enligt den europeiska språkskalan.
 • PLUS-programmet ska prioriteras i läkarens schema. En PLUS-dag per vecka samt en språkdag varannan vecka för dem som deltar i PLUS I eller III.
 • Tid att utföra studieuppgifter kopplade till PLUS. Minst 1 timme per vecka behövs för instudering- och skrivuppgifter i svenska.
   

Kostnad

PLUS drivs av Västra Götalands regionen. Programavgiften delas upp i en startkostnad på 15 000 kronor per deltagare, och resterande debiteras deltagarens verksamhet efter avslutat program.

PLUS med språk totalt inklusive startavgift 65 000 kronor

PLUS utan språk totalt inklusive startavgift 40 000 kronor

Kontakt

Vill du veta mer?

Programansvarig
Inger Hagqvist
 

Koordinator
Marie da Silva Oliveira
 

Programledare

PLUS I 2016 Ausra Saxvik

PLUS III 2016 Inger Hagqvist

PLUS III 2016 Sebastian Wallén

PLUS II 2016 Mattias Kristoferson

  

Följ PLUS i sociala medier

@PLUSprogram på Facebook  @PLUSvgregion på Instagram 

Programstarter

30 Januari 2017 
PLUS I/II

27 mars 2017
PLUS III, några platser kvar!

8 maj 2017, preliminärt datum         
Sjuksköterskor, fysioterapeuter mm
Sista anmälningsdag den 1 mars

4 september 2017        
PLUS III

16 Oktober 2017          
PLUS I/II

27 November 2017
PLUS III

uiqt|wBqvomz5pioy%vq{|H%vozmoqwv5{mqvomz5pioy%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBXT][H%vozmoqwv5{mXT][H%vozmoqwv5{muiqt|wBXT][H%vozmoqwv5{mXT][H%vozmoqwv5{muiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5pzH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5pzH%vozmoqwv5{muiqt|wBpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{mpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m