För arbetsgivare

 

Att kunna svenska är bara början.

PLUS adderar så mycket mer.

 

För dig som anställer hälso- och sjukvårdsutbildad personal som fått sin utbildning utomlands

innebär PLUS att du inom ett år har en medarbetare som utöver sin utbildning också behärskar bra svenska, har god förståelse om förhållningssätt och bemötandefrågor samt är förtrogen med det regelverk som gäller och vilka andra aktörer som finns omkring sjukvården. Det bidrar till ökad patientsäkerhet och frigör tid och resurser för både dig och dina kollegor.

 

Anmälan

Görs av verksamhetschef och PLUS välkomnar anmälningar av utlandsutbildade läkare/sjuksköterskor/fysioterapeuter mfl med behov av introduktionsprogram. Tidig anmälan gör att PLUS bäst kan svara mot efterfrågan.

Ange behov av språkutbildning och hur kliniskt erfaren deltagaren är i anmälan till PLUS.

Välkommen med anmälningar.

uiqt|wB&rmvvqnmz5uizqv5p}uumtqvH%vozmoqwv5{mrmvvqnmz5uizqv5p}uumtqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{mpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m