För sjuksköterskor och arbetsterapeuter mfl

 

Att kunna svenska är bara början.

PLUS adderar så mycket mer

 

PLUS är ett unikt program för hälso- och sjukvårdsutbildad personal

som vill få full nytta av sin utländska utbildning i en svensk vårdmiljö. PLUS underlättar samarbetet med arbetskamrater samt mötet med till exempel Försäkringskassan, kommunen och apoteken.

Programmet pågår under ett knappt år och varvar kurstillfällen med arbete. Under hela tiden tillhör deltagarna en grupp med en senior kollega som handledare. Därmed skapas möjlighet till reflektion och löpande tillämpning av det som lärs ut under programmet.

För dig som fått din utbildning utomlands

Innebär PLUS att du får full nytta av din utbildning. PLUS underlättar samarbetet med arbetskamrater, mötet med patienter och anhöriga.. Du kommer snabbare in i arbetsgruppen och möjlighet till delaktighet ökar. Du blir en tydligare del av ett sammanhang där dina kunskaper bättre kommer till sin rätt. Dessutom blir du en del av ett nätverk med kollegor som har liknande erfarenheter.

Programmet startar den 8 maj. Välkomna att skicka in anmälningar!

OBS! Sista anmälningsdag den 1 mars

 

uiqt|wB&rmvvqnmz5uizqv5p}uumtqvH%vozmoqwv5{mrmvvqnmz5uizqv5p}uumtqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{mpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m