Studerande

Med mer än 50 000 medarbetare är Västra Götalandsregionen en av Sveriges största arbetsgivare. Sjukvården utgör den största delen av vår verksamhet men vi arbetar också med bland annat miljöfrågor, kulturarbete, teknik, administration och utveckling av regionen.

Studenter som sitter vid ett bord i ett bibliotek och diskuterar. De är glada.

För dig som studerar och funderar på en framtid hos Västra Götalandsregionen finns flera ingångsvägar. Går du på gymnasiet kan du exempelvis göra feriepraktik i någon av våra verksamheter, medan du som pluggar på universitet eller högskola kan göra din praktik eller skriva ditt examensarbete här. Som läkarstudent är du välkommen att göra din AT- eller ST-tjänstgöring hos oss. 

De närmaste åren går dessutom många av våra medarbetare i pension. Det innebär att Västra Götalandsregionen kommer att ha möjlighet att erbjuda tusentals olika jobb till dig som vill göra skillnad, som vill hjälpa andra, och som vill se till att Västra Götaland är en bra plats att bo i. Kort sagt, till dig som vill ha Sveriges viktigaste jobb.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är en del av den offentliga sektorn, och styrs av regionfullmäktige som utses i fria och allmänna val vart fjärde år. Förutom våra 19 sjukhus, 200 vårdcentraler och 164 folktandvårdsmottagningar äger vi eller finansierar en rad andra verksamheter. GöteborgsOperan, Västtrafik och Film Väst  är alla en del av Västra Götalandsregionen.

uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5pzH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5pzH%vozmoqwv5{muiqt|wBpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{mpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m