AT och ST för läkare

Som läkarstudent har du stora möjligheter att lägga både din allmän- och specialiseringstjänstgöring i Västra Götalandsregionen.

Tjej som gör AT-tjänst inom Västra Götalandsregionen. Hon är glad.

Allmäntjänstgöring (AT)

För att få din läkarlegitimation ska du genomföra en allmäntjänstgöring. Allmäntjänstgöringen är en kombination av utbildning och arbete, som ger AT-läkaren tillfälle att utveckla kunskaperna från läkarutbildningen samtidigt som den lägger grunden för en framtida specialiseringstjänstgöring. I Västra Götalandsregionen är det vanligt att AT-perioden varar i 21 månader.

AT i Västra Götalandsregionen

AT på Skaraborgs Sjukhus

AT på Kungälvs sjukhus

AT på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

AT på Södra Älvsborgs Sjukhus

AT i NU-sjukvården

AT på Alingsås lasarett

Specialiseringstjänstgöring (ST)

När du gjort AT och fått din läkarlegitimation, kan du gå vidare med en specialiseringstjänstgöring (ST). Det innebär att du inom ett individuellt utbildningsprogram utvecklar en specialistkompetens inom någon av de 57 olika specialiteter som Socialstyrelsen definierat. Specialiseringstjänstgöringen pågår under minst fem år.

ST på Angereds Närsjukhus

ST på Södra Älvsborgs Sjukhus

ST på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

ST på Skaraborgs Sjukhus

ST i NU-sjukvården

ST på Kungälvs sjukhus

ST på Närhälsan

uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5pzH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5pzH%vozmoqwv5{muiqt|wBpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{mpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m