Hallå Eva Lundh - vad är VGR Akademin?

I somras tillträdde Eva Lundh som chef för VGR Akademin som startar i höst. Men vad innebär det egentligen? Vi ringde upp Eva och frågade. 

Hallå Eva Lundh, vad är VGR Akademin?

– Jaha, du. Det var en svår fråga (skratt).– Man kan säga så här: VGR Akademin är en organisation som ska skapa förutsättningar för regiongemensam fortbildning och kompetensutveckling. Vi finns på VGR Campus Nya Varvet som är en del av VGR Akademin.

Vad ska ni göra?

– Det görs väldigt mycket som är bra inom utbildningsområdet på olika håll i VGR, men vi behöver samarbeta för att göra verksamheten bättre och effektivare. Vi ska samordna, bidra med ett kontaktnät och vara spindeln i nätet när det gäller utbildningar.  Det kan handla om att ta hem utbildningar som idag upphandlas externt och i stället använda interna kompetenser eller att samordna upphandlingar inom utbildningsområdet.

Vad innebär det för mig som anställd?

– På sikt kommer det att bidra till fler och bättre kurser och utbildningar och att det blir lättare att hitta utbudet. Det ska också underlätta för dig som medarbetare att få gå kurser och utbildningar som är viktiga för ditt jobb. VGR Akademin är ett verktyg för att förverkliga den kompetensutvecklingsplan som nyligen har beslutats av regionstyrelsen. Den innebär att VGR har uttalat att det är viktigt med ständig kompetensutveckling för att medarbetarna ska ha möjlighet att göra ett gott jobb. Här har cheferna ett stort ansvar, men du som medarbetare behöver också efterfråga utbildning och hålla dig ajour med vad som händer inom ditt yrke.

Vad gör du just nu?

– Just nu har jag fullt upp med att försöka få ihop en organisation, få koll på budget, personal och sådant. Jag har anställt två utvecklingsledare som börjar i höst. Anna Wreeby som har jobbat som biträdande affärsområdeschef på Jensen education och Erika Östling som har varit chef för Folktandvårdens utbildningsenhet.
– I VGR Akademin ingår i dagsläget PLUS-programmet och VGR Campus, men det inte klart vad som ska ingå mer. Det är det vi ska ta reda på nu: hur kan vi använda våra interna resurser på ett bra sätt? Vilka jobbar med fortbildning och kompetensutveckling i förvaltningarna? Vad är smart att göra tillsammans?

Vad är dina planer för framtiden?

– Jag hoppas att VGR Akademin och kompetensutvecklingsplanen kommer att innebära att VGR erbjuder sina medarbetare bra och kontinuerlig kompetensutveckling. Att det medför att medarbetarna trivs med att jobba i VGR och att andra vill jobba hos oss. – Och att det i sin tur ger bättre vård och service åt patienter och invånare. Förstås.

Eva Lundh

"Det är viktigt att erbjuda bra och kontinuerlig kompetensutveckling för att medarbetarna ska kunna göra ett gott jobb."  
Eva Lundh

uiqt|wB&o}vvmt5otivvm{|zivlH%vozmoqwv5{mo}vvmt5otivvm{|zivlH%vozmoqwv5{muiqt|wBpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{mpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m