Yrken i VGR

Västra Götalandsregionen ansvarar för hälso- och sjukvården, den regionala utveckling och kollektivtrafiken i Västra Götaland. De allra flesta av våra medarbetare, ungefär 45 000 (av totalt 52 000) arbetar inom hälso- och sjukvården. Den enskilt största yrkesgruppen bland medarbetarna är sjuksköterskor. Andra stora yrkesgrupper är undersköterskor och läkare. 

Personalstruktur i Västra Götalandsregionen år 2014. Diagrammet visar hur många personal det finns i respektive yrke.

Här är exempel på yrkesgrupper som finns representerade hos oss:

 • Administratör
 • Ambulanssjuksköterska
 • Ambulanssjukvårdare
 • Anestesisjuksköterska
 • Antikvarie
 • Arbetsterapeut
 • Arbetsterapibiträde
 • AT-Läkare
 • Audionom
 • Barnmorska
 • Barnsjuksköterska
 • Barnsköterska
 • Behandlingsassistent
 • Bibliotekarie
 • Biomedicinskanalytiker
 • Controller
 • Cytodiagnostiker
 • Dietist
 • Distriktsläkare
 • Distriktssjuksköterska
 • Dövtolk/Teckenspråkstolk
 • Ekonom
 • Elevassistent
 • Fastighetsskötare
 • Folkhögskoleärare
 • Fordonsförare
 • Fotvårdsspecialist
 • Fritidskonsulent/Turistkonsulent
 • Fritidsledare
 • Fritidspedagog
 • Förrådsarbetare
 • Gymnasielärare
 • Handläggare
 • Hantverkare
 • Hjälpmedelskonsulent
 • HR-Specialist
 • Ingenjör
 • Instruktör/Handledare
 • Intensivvårdssjuksköterska
 • IT-handläggare
 • Jurist
 • Kanslist
 • Kock
 • Kommunikatör
 • Kostekonom
 • Kulturarbete
 • Kultursekreterare
 • Kurator
 • Laboratoriebiträde
 • Lantbruksarbetare
 • Logoped
 • Lokalvårdare/städare
 • Läkarsekreterare
 • Lärarassistent
 • Miljöhandläggare
 • Museiarbetare
 • Måltidspersonal
 • Obduktionstekniker
 • Operationssjuksköterska
 • Park-/trädgårdsarbetare
 • Psykiatrisjuksköterska
 • Psykolog
 • Psykoterapeut
 • PTP-psykolog
 • Receptionist
 • Rektor
 • Röntgenbiträde
 • Röntgensjuksköterska
 • Sjukgymnast
 • Sjukgymnastikbiträde
 • Sjukhusfysiker
 • Sjukhuskemist
 • Sjukhustandläkare
 • Sjuksköterska
 • Skötare
 • Socialpedagog
 • Specialistläkare
 • Specialisttandläkare
 • Speciallärare
 • Specialpedagog
 • ST-Läkare
 • Synpedagog
 • Systemutvecklare
 • Tandhygienist
 • Tandläkare
 • Tandsköterska
 • Tandtekniker
 • Tekniker
 • Telefonist
 • Tvätteriarbetare
 • Undersköterska
 • Vaktmästare
 • Vårdare
 • Yrkesvägledare
 • Överläkare

På Sveriges Kommuner och Landstings webbplats finns exempel på vad det innebär att arbeta inom några olika yrken. Här nedanför hittar du några av dem. Klicka på länkarna och läs mer.

uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5pzH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5pzH%vozmoqwv5{muiqt|wBpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{mpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m