Arbeta med tillväxt och utveckling

Miljö

Arbetet med miljöfrågor har hög prioritet för att bidra till en hållbar utveckling i Västra Götaland. Västra Götalandsregionens miljöinsatser innebär att driva på och bidra med idéer, stöd och nätverk. Som stor organisation ska Västra Götalandsregionen vara en föregångare. Det interna miljöarbetet innebär exempelvis att använda miljöanpassade produkter och att minska negativ miljöpåverkan från kemikalier och läkemedel. Sedan 2009 prioriteras biogas som bränsle i Västra Götalandsregionens bilar.

Forskning och utveckling av tillväxt

Jämfört med övriga Europa ligger Västra Götaland i den absoluta toppen när det gäller näringslivets investeringar i forskning och utveckling. För att Västra Götaland även i framtiden ska vara attraktivt för
forskning och utveckling är det viktigt att universitet och högskolor håller hög internationell klass. Västra Götalandsregionen stimulerar samverkan mellan företag och universitet/högskolor inom områden som
är viktiga för Västra Götalands tillväxt och utveckling.

Turism och kultur

Upplevelser och evenemang är viktiga för att skapa ett attraktivt Västra Götaland. Turismen är en viktig tillväxt- och utvecklingsfaktor som skapar arbetstillfällen. Västsvenska Turistrådet, som ägs av Västra
Götalandsregionen, arbetar med att utveckla och marknadsföra Västra Götaland i samarbete med bland annat kommunerna och turistföretagen.

Infrasturuktur och kommunikationer

Västra Götalandsregionen deltar i planeringen av infrastruktur och kollektivtrafik. Västra Götalandsregionen är ensam ägare till Västtrafik AB, som med bussar, spårvagnar, tåg och båtar ansvarar för kollektivtrafiken.

uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5pzH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5pzH%vozmoqwv5{muiqt|wBpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{mpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m