Arbeta inom hälso- och sjukvården

Västra Götalandsregionen arbetar med hälso-och-sjukvård 

Primärvård

Primärvården är den sjukvård som finns närmast invånarna. Den bedrivs till största delen på vårdcentraler. Här behandlas de vanligaste sjukdomarna, kroniska sjukdomar, en stor del av barns och äldres sjukdomar, psykisk ohälsa och missbruk. Här finns även mödra- och barnhälsovård, sjukgymnastik, rehabilitering och arbetsterapi. Primärvården ska också hjälpa människor att leva mer hälsosamt.

Sjukhusvård

Sjukhusen bedriver en mer specialiserad sjukvård och tar hand om sjukdomstillstånd och skador som kräver mer avancerade resurser. För att hålla en hög medicinsk kvalitet och säkerhet har akutsjukvården
koncentrerats till vissa sjukhus. En del mindre sjukhus är specialiserade på viss sjukvård, till exempel en viss typ av operationer. På samtliga sjukhus utbildas bland annat sjuksköterskor och läkare.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är norra Europas största sjukhus och med högspecialiserad vård, behandling och diagnostik. Här finns ett nära samarbete med Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. 

Folktandvård

Friska tänder i en frisk mun är viktigt för hälsan och välbefinnandet. Västra Götalandsregionens tandvård, folktandvården, gör allt från de vanligaste tandvårdsbehandlingarna till den mest komplicerade specialisttandvården. Alla under 21 år får gratis tandvård – cirka 95 procent av alla barn och ungdomar behandlas hos folktandvården. Folktandvården har cirka 3000 medarbetare på kliniker över hela Västra Götaland. 

Habilitering, tolk och hjälpmedel

Västra Götalandsregionen bidrar till att personer med funktionsnedsättning kan delta i samhällslivet, få möjlighet att påverka sin livssituation och leva ett bra liv. Verksamheten omfattar habilitering, rehabilitering och tolktjänst för döva och har omkring 1 000 anställda på ett femtiotal platser i Västra Götaland.

uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5pzH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5pzH%vozmoqwv5{muiqt|wBpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{mpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m