Karriärutvecklingsmodell för sjuksköterskor och barnmorskor

Vårt mål är att du ska känna trygghet och självständighet i din yrkesutveckling. Som sjuksköterska eller barnmorska i Västra Götalandsregionen (VGR) har du en individuell kompetensutvecklingsplan som stöd för dig att göra karriär tillsammans med oss. 

Du har en kompetensutvecklingsplan

Alla sjuksköterskor och barnmorskor i VGR omfattas av karriärutvecklingsmodellen. Den innebär att du har en individuell kompetensutvecklingsplan som visar hur du kan utveckla din kompetens. Du och din chef tar tillsammans fram din kompetensutvecklingsplan under era utvecklings- och lönesamtal. Ni utgår från dina förutsättningar och behov, men också från verksamhetens mål och uppdrag.

Från nybörjare till expert genom sex nivåer

Karriärutvecklingsmodellen består av sex nivåer där du kan ta dig från nybörjare till expert. I din individuella kompetensutvecklingsplan framgår vilken nivå du befinner dig på nu och vilka vägar du kan ta för att utvecklas i ditt yrke. De olika nivåerna visar vilka möjligheter du har som medarbetare i VGR, men också vad som krävs av dig för att du ska nå de olika nivåerna.

Läs mer om de sex nivåerna i broschyren om karriärutvecklingsmodellen

Löneutvecklingen följer yrkesutvecklingen

VGR arbetar aktivt för jämställda löner och karriärutvecklingsmodellen har en tydlig koppling till din löneutveckling. När din kompetens och ditt ansvar ökar genom yrkesutveckling ökar också lönen. Med karriärutvecklingsmodellen vill vi skapa förutsättningar för dig att göra karriär i VGR.

Läs mer i bilagan ”Koppling till löneutveckling”

Broschyr karriärutvecklingsmodell

uiqt|wBswvkmzvswv|wzm|5pzH%vozmoqwv5{mswvkmzvswv|wzm|5pzH%vozmoqwv5{muiqt|wBpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{mpz{|zi|moq{siH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m