Om Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik.

Se filmen om Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvård

En huvuduppgift är att se till att det finns bra hälso- och sjukvård för alla i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen har samma uppgifter som ett landsting och ansvarar till exempel för sjukhus, vårdcentraler, folktandvård, folkhälsofrågor och stöd till personer med funktionsnedsättningar. Av de drygt 53 000 anställda arbetar cirka 90 procent i hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvård. Om du vill veta mer om hälso- och sjukvården.

1177 - Vårdguiden. Om du söker sjukvårdsråd, vårdcentral eller sjukhus i Västra Götaland.

Tillväxt och utveckling

Som region – till skillnad från ett landsting – har Västra Götalandsregionen ansvar för att främja tillväxt och en hållbar utveckling till exempel inom näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur, utbildning och turism. Det sker i samarbete med kommuner, myndigheter, högskolor, universitet, företag och organisationer i Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen äger och/eller finansierar dessutom många verksamheter inom bland annat kultur och utbildning.

Regionutveckling

Kultur

Miljö

Kollektivtrafik

En tredje huvuduppgift är kollektivtrafiken. Västra Götalandregionen äger bolaget Västrafik som ansvarar för kollektivtrafiken – bussar, spårvagnar, vissa tåg och färjor – i hela Västra Götaland.

Kollektivtrafik. Om du vill veta mer om kollektivtrafiken i Västra Götaland
Västtrafik. Om du vill planera en resa med Västtrafik.

Politiskt styrd

Västra Götalandsregionen styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. Regionfullmäktige utser i sin tur ledamöterna i nämnder, styrelser och andra politiska organ.

Så styrs Västra Götalandsregionen

Skattefinansierad

Hela verksamheten beräknas kosta närmare 59 miljarder kronor 2016. Största delen finansieras av regionskatten, som fastställs av regionfullmäktige varje år. 11,48 kronor av varje intjänad hundralapp går till Västra Götalandsregionen.

Bildades 1999

Västra Götalandsregionen bildades 1999 av Bohuslandstinget, Landstinget Skaraborg, Landstinget i Älvsborg, sjukvård och viss kultur i Göteborgs Stad samt delar av länsstyrelsen.

Vägen till Västra Götalandsregionen. Bakgrund och historik

Film om Västra Götalandsregionen

 

Verksamheter A-Ö

Våra verksamheter A-Ö

Våra verksamheter A-Ö innehåller Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt verksamheter med publika och regionövergripande uppdrag.

uiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m