Fem fokusområden för Vision Västra Götaland

 

Grunden i visionen är "Det goda livet". Det står för en god hälsa, arbete och utbildning, trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet, en god miljö där de förnybara systemen värnas, möta behoven hos barn och ungdomar, en uthållig tillväxt och ett rikt kulturliv.

Det goda livet förutsätter en hållbar utveckling, där dess tre dimensioner - den ekonomiska, sociala och ekologiska är sinsemellan beroende och förstärker varandra.

Tabell för Vision Västra Götaland. Klicka på bilden för att öppna i nytt fönster.

Perspektiven och fokusområdena illustreras i bilden ovan. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

För att nå visionen prioriteras fem fokusområden: 

  • Ett livskraftigt näringsliv
  • Kompetens och kunskapsutveckling
  • Infrastruktur och kommunikationer 
  • Kultur
  • Hälsa

Vidare finns fyra perspektiv som ska genomsyra allt utvecklingsarbete:

  • Den gemensamma regionen
  • Jämställdhet
  • Integration
  • Internationalisering

 

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m