Det goda livet - för alla!?

Joakim Palme

Joakim Palme, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och tidigare VD för Institutet för Framtidsstudier

Susanne Alm

Susanne Alm, sociolog och tidigare forskare vid Institutet för Framtidsstudier

Forskarna Joakim Palme och Susanne Alm föreläser om uppväxtvillkor och utanförskap i Sverige i dag, barns välfärd, vårt gemensamma ansvar och generationskontrakt för framtiden.

Joakim Palme är professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och har tidigare varit VD för Institutet för Framtidsstudier. Han bedriver forskningsprojekt med titlar som Hållbara skatter i en global kontext, Blir Europas sjukvårdssystem mer lika och Uppväxtvillkor och marginalisering.

Vad kommer du att tala om?

- Jag kommer att inleda med att tala om barns välfärd med avstamp i såväl välfärdsforskningen som FN:s barnkonvention. Jag kommer också att beskriva socioekonomiska skillnader i dagens Sverige och problematiken kring barnfattigdom och andra ofärdstendenser bland unga.

Därefter lämnar Joakim Palme över till kollegan Susanne Alm, sociolog och tidigare forskare vid Institutet för Framtidsstudier. Med start i mars 2012 arbetar hon på Kriminologiska Institutionen vid Stockholms universitet.

Susanne Alm forskar bland annat om uppväxtens betydelse för unga människors framtidstro, samt om kopplingen mellan framtidstro i ungdomen och levnadsvillkor i vuxen ålder. Hon är också en av redaktörerna för boken Utanförskap. I den presenteras de viktigaste resultaten inom forskningsprojektet Det sociala utanförskapets orsaker och konsekvenser, som bedrevs vid Institutet för Framtidsstudier mellan 2009 och 2011.

”Barn väljer inte sin uppväxtmiljö”

- Jag kommer att aktualisera frågor kring barns syn på den egna framtiden och framtida möjligheter i livet. Dessutom kommer jag att ställa frågor kring det gemensamma ansvaret i ljuset av att barn inte väljer sin uppväxtmiljö, säger Susanne Alm.

 

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m