Seminarier under Forum Västra Götaland

Seminarier och program för Forum Västra Götaland 2012. Seminarierna 1 till 5 hålls under första passet kl 13:15 till 14:05 och seminarierna 6 till 10 hålls kl 14:35 till 15:25. Klicka på rubrikerna för mer information om respektive seminarium.


Seminarium 1 - Från bidragsberoende till egenförsörjning

Pär Olofsson”Inte kan väl de?”, är en vanlig replik man får när man berättar om sociala arbetskooperativ.

Jo, det kan de – om de bara får chansen! Att starta företag kan vara att gå från bidragsberoende till egenförsörjning. Det sociala företagandet och kooperationen är en sektor som bidrar till ökad sysselsättning och hållbar tillväxt. Med bättre samverkan och förståelse kan företagandet växa och vara till god nytta för kommunerna i Västra Götaland.

Arrangör: Coompanion Västra Götaland


Seminarium 2 - Civila samhällets roll i framtidens välfärdsamhälle

Anna ArdinSektor3 - tankesmedjan för det civila samhället bjuder tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) in till ett samtal om hur det civila samhället ser ut i Sverige idag? Vilken roll kan det kan spela för välfärden och samhällsbyggandet framöver?

Arrangör: Anna Ardin, ansvarig för välfärdsfrågor Sektor3 och Anna-Karin Berglund, Sveriges kommuner och landsting.


Seminarium 3 - Jämlikhet i hälsa - en förutsättning för hållbar utveckling i Västra Götaland

Johan JonssonSocioekonomiska skillnader i hälsa är påverkbara - åtminstone i teorin. Men, hur är det i praktiken?

Vad krävs för att minska skillnader i hälsa? Vilka beslut är nödvändiga att ta? Vilka är de konkreta, effektiva insatserna?

Välkomna till en workshop kring vad som krävs för att minska skillnader i hälsa.

Arrangör: Enheten för folkhälsofrågor, Västra Götalandsregionen


Seminarium 4 - HBTQ, SPINN och TiLLT – så stavas delaktighet!

YlvaHBTQ-festivalen, SPINN och TiLLT är bokstavskombinationer som med kulturens hjälp gör människor delaktiga – i vardagen, på dansgolvet, i arbetslivet. Alla arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionens kulturnämnd, och alla samarbetar med kommunerna i Västra Götaland. Tre kommuner och tre verksamheter berättar om hur konstnärlig kreativitet minskar utanförskapet.

Arrangör: Kultursekretariatet, Västra Götalandsregionen


Seminarium 5 - Berättelsen om hållbarhet

Bernard le RouxVi bjuder in till workshop där vi utifrån deltagarnas egna erfarenheter undersöker berättelsen om hållbarhet och var denna berättelse bär oss. Var förberedd på ett både praktiskt och idérikt möte.

Arrangör: S2020 som är en kärnverksamhet inom Göteborgs stad som arbetar med hållbar stadsutveckling med fokus på social hållbarhet.

Seminarium 6 - ”Vi vill så ett frö av grön integration”

Christina Milén JacobssonMångfald och integration är frågor som tidigare inte fanns på landsbygdens agenda, varken när det gäller kompetensförsörjning eller entreprenörskap inom de gröna näringarna. Grön Integration är projektet som har brutit ny mark och bidragit till att utrikes födda med jordbrukskompetens fått jobb och med att förnya den svenska landsbygden.

Medverkande: Möt agronomer från Irak, lantbrukare, kommunpolitiker och projektdeltagare i en paneldiskussion om vilken potential utrikes födda, med kunskaper om jordbruk, kan ha för utvecklingen av den svenska landsbygden.

Arrangör: Hushållningssällskapet Väst


Seminarium 7 - Social innovation - drivande kraft för ökad hållbarhet

Fredrik BjörkI tider av samhällsförändring är det ofta förmågan att tänka ”out of the box” som leder till nya, innovativa lösningar. Sociala innovationer har på senare år blivit mycket mer än modeord. Ta del av det senaste inom internationell och svensk forskningen på området – social innovation kopplat till organisation, ledarskap och design, utmaningar och möjligheter i sektorsövergripande samverkan, hur policyfrågor inom offentlig förvaltning påverkas, resurser och finansiering, etc.

Föreläsare: Fredrik Björk, adjunkt vid Malmö Högskola och programledare för ett internationellt mastersprogram där social innovation och samhällsentreprenörskap står i centrum.

Arrangör: Mötesplatsen för social innovation och samhällsentreprenörsskap, ett samarbete mellan Malmö Högskola och Mittuniversitetet.


Seminarium 8 - Framtidens hälso- och sjukvård

Jan CarlströmUtifrån målbilden för framtidens hälso- och sjukvård, hur tar vi bättre hand om våra äldre?

Medverkande: Jan Carlström, Medicinsk rådgivare, Västra Götaland.

Ann-Christine Baar, Primärvårdschef Centrum Göteborg, Projektledare för ”Mest sjuka äldre” i Västra Götaland

Arrangör: Hälso - och sjukvårdsavdelningen, Västra Götalandsregionen


Seminarium 9 - Metoder för invånar- och medborgardialog

Alla människor har rätt till information och deltagande i beslut som berör den egna situationen. Samtidigt har politiker och tjänstemän på olika nivåer behov av att på olika sätt engagera invånarna i olika dialogformer. Hur kan vi hitta bra former som både kan tillgodose individens rättigheter och det politiska systemets behov?

Föreläsare: Seminariet inleds av Jenny Antonsson, fil.master i mänskliga rättigheter, som både forskat om och arbetat med olika former av invånar-/medborgardialog. Sedan diskuterar vi gemensamt för- och nackdelar med olika metoder utifrån deltagarnas egna erfarenheter.

Arrangör: Enheten för rättighetsfrågor, Västra Götalandsregionen


Seminarium 10 - Småstadens framtid i urbaniseringens kölvatten

Kristina MattssonVästra Götalands många centralorter är en av vår regions styrka. De har en viktig uppgift som lokal medelpunkt och tillväxtmotor (i en kommun eller klunga av kommuner). Men hur ser de ut i våra centralorter med de egenskaper som gör städer attraktiva idag, exempelvis ett rikt kulturliv, kosmopolitisk miljö, framstående forskning och hög utbildning?

Föreläsare: Kristina Mattsson, författare och aktuell med boken Landet utanför

Arrangör: Regionutvecklingssekretariatet, Västra Götalandsregionen

 

 

uiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m