Hållbar tillväxt

Vindkraft

Visionen grundas bland annat på ett omfattande utredningsarbete och en bred process kring hållbar utveckling. En utgångspunkt i arbetet var att försöka definiera och konkretisera begreppet hållbar utveckling, och att formulera utmaningar för hållbar tillväxt och utveckling. Under 2003 och 2004 drevs ett brett arbete kring dessa frågor.

Resultatet av det arbetet finns i två rapporter:

Stora utmaningar för en hållbar framtid

Hållbar tillväxt - Underlag med idéer

Pappersversion kan också beställas från regionutvecklingssekretariatet i Göteborg.

 

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m