Vision Västra Götaland på olika språk

Vision Västra Götaland

Vision Västra Götaland finns i flera olika versioner både här på webben och att beställa i tryckt format.

Visionen i olika versioner

Vision Västra Götaland (hela dokumentet)

Vision Västra Götaland (kortversion)

Vision Västra Götaland, lättläst version

Visionen på andra språk 

Presentationer av visionen

Vision Västra Götaland, presentationsbilder

Vision Västra Götaland, text till presentationen för utskrift

Vision Västra Götaland, Power Point, engelsk version

Bakgrundsmaterial

Statistik kring tillväxt och utveckling i Västra Götaland

Hållbar utveckling i Västra Götaland Regionutvecklingssekretariatets analys av utvecklingen i Västra Götaland, redovisad i den s.k. regionrapporten.

Tidningsbilaga om Vision Västra Götaland Bilagan gick ut med flera dagstidningar i december 2005. 

Beställ tryckta versioner

Vill du ha en tryckt version av Vision Västra Götaland eller dokumenten ovan? 

Beställ och hämta informationsmaterial här. 

 

 

uiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m