Framtidens vårdinformationsmiljö

är en hållbar och modern sammanhållen informationsmiljö som kan möta behov och krav från såväl invånare som verksamhet i nutid och framtid.

 

Programmet ska:

 

Upphandla kärnsystem

Programmet ska upphandla ett kärn-system eller kliniskt vårdinformationssystem som kommer vara det framtida system som vårdpersonal använder som sitt huvudsakligt stöd.Kärnsystemet ska vara ett välintegrerat besluts-, kunskaps-, process-, analys- och administrativt stöd.

Utbildning i och utrullning av systemet är planerat starta under sista kvartalet 2020.

Verksamhet/Informatik

Förutsättningsskapande verksamhetsutveckling handlar om den utveckling som verksamheten behöver genomgå för att förbereda införandet av det nya kärnsystemet.Att fortsätta verksamhetens förändringsresa mot ett allt mer digitaliserat arbetssätt.

För att information ska kunna utbytas inom och mellan olika organisationer behövs en gemensam förståelse, samma innebörd och betydelse, av de begrepp som beskriver "verkligheten".

Hela regionen behöver enas kring termer och begrepp.

Etablera IT-landskap

Västra Götalandsregionens IT-miljö har kommit långt i förberedelserna för framtidens vårdinformationsmiljö.

För att det nya kärnsystemet ska kunna fungera på bästa sätt och tillsammans med alla andra IT-komponenter, både regionalt och nationellt, kommer IT-landskapet ses över och justeras för att möta verksamhetens behov.

Det innebär arbete både med infrastruktur och vår systemmiljö.

 


 

Dokument och fördjupning

Nedan har vi samlat dokument som är relevanta om man vill fördjupa sig i programmet och programmets arbete. Listan uppdateras löpande. Saknar du något eller har frågor är du välkommen att maila vår funktionsbrevlåda.

Patientscenarier

Programmet  har fångat verksamhetsbehovet genom ett patientscenariearbete där framtidens vårdinformationsmiljö beskrivs utifrån ett erksamhetsperspektiv genom tio patientresor och fem gemensamma processer.

Arbetet har gjorts av cirka 150 verksamhetsrepresentanter från Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och 108K tillsammans med patient- och invånarrepresentanter i tvärprofessionella team.

Samlade patientscenarier (hämtas som komprimerad fil)

Målarkitektur

Målarkitekturen är en ritning över vad som behöver göras i IT-landskapet för kunna förverkliga de långsiktiga målen med framtidens vårdinformationsmiljö.

Rapport 3RFvm Målarkitektur 2 v 2 2

 Presentation av Framtidens vårdinformationsmiljö

Här hittar du den presentation vi använder när vi är ute och pratar om programmet.

Framtidens vårdinformationsmiljö (PDF)

uiqt|wBnziu|qlmv{5%vizlqvnwzui|qwv{uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBnziu|qlmv{5%vizlqvnwzui|qwv{uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizk5pmzuiv{{wvH%vozmoqwv5{muizk5pmzuiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m