Nya Regionens Hus Göteborg

Ett nytt Regionens hus ska byggas i Göteborg där göteborgsbaserade förvaltningar med runt 1 200 medarbetare ska samlokaliseras. Detta ska bidra till att vi blir effektivare i arbetsformer och lokalutnyttjande men även i ekonomi och miljö.

Regionens hus i Göteborg består av ett nytt kontorshus för ca 1300 medarbetare och det gamla, vita stationshuset som kommer att inrymma möteslokaler. Här syns höghusdelen på 15 våningar. Den lägre delen av kontorshuset döljs bakom trädet och stationshuset. Bild från White arkitekter.

Beslut

Regionfullmäktige tog den 3 februari 2015 beslut om att genomföra projektet ”Nytt Regionens Hus i Göteborg”.

Tidplan

Projektet startade 2015 och beräknas vara klart under 2019.

2015: Hösten: Upphandling, detaljprojektering, bygglovsansökan
2016: Byggstart
2017: Byggnation
2018: Byggnation
2019: Färdigställande och inflyttning

Aktuellt just nu

Skanska är upphandlad som huvudentreprenör.

Pålning inleddes i juni och beräknas pågå till och med september.
Därefter påbörjar man spontning och schaktning och fortsätter med betongarbeten resten av året.

Syfte

Genom ett nytt centralt Regionens hus effektiviserar vi lokalanvändningen i Göteborg och därmed främjas effektivitet i arbetssätt, ekonomi, och miljö. Genom att samlokaliser verksamheterna i Göteborg vill vi:

  • stärka sambanden mellan olika administrativa funktioner
  • effektivisera lokalutnyttjandet och minska resandet
  • underlätta utvecklingen av nya arbetsformer
  • stärka varumärket Västra Götalandsregionen och vara en attraktiv arbetsgivare

 

uiqt|wBjmvo|5{i|mz{swoH%vozmoqwv5{muiqt|wB&uizqm5k}ttjmzoH%vozmoqwv5{muizqm5k}ttjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m