Aktivitetsbaserad arbetsplats

Nya Regionens hus kommer att bli ett kontor enligt konceptet aktivitetsbaserad arbetsplats. På denna sida finns informationsmaterial om konceptet.
Nedan finns en sammanställning över behov som framkommit i intervjuer med de blivande hyresgästerna vid nya Regionens hus i Skövde.
Powerpoint-materialet kan användas vid informationsmöten som en första beskrivning av vad aktivitetsbaserad arbetsplats kan innebära.

 Om aktivitetsbaserat arbetssätt
Behovsanalys nya Regionens hus Skövde

 

 

 

Hyresgäster

Omkring 360 anställda inom VGR kommer att få sin arbetsplats i nya Regionens hus i Skövde. De är anställda inom följande förvaltningar och bolag:

Koncernkontoret inkl VGR IT och Inköp
Västtrafik AB
Västfastigheter
Naturbruksförvaltningen
Habilitering & Hälsa
Närhälsan
Folktandvården
Patientnämndernas kansli
Revisionsenheten
Regionservice
Stiftelsen Skaraborgsinstitutet

uiqt|wB&tmvi5itm%xivlmz{wvH%vozmoqwv5{mtmvi5itm%xivlmz{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m