Överenskommelse social ekonomi

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Den 25 november 2014 antog regionfullmäktige förslaget till överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin. 5 december 2014 skrev Västra Götalandsregionen och ca 70 föreningar under överenskommelsen. Detta skedde på Folkteatern i Göteborg.

Du hittar överenskommelsen i högerkolumnen.

Företrädare för den sociala ekonomin skrev i februari 2011 till regionstyrelsen och föreslog att arbetet med en överenskommelse mellan regionen och den idéburna sektorn behöver starta. Regionutvecklingsnämnden har därefter berett ärendet genom SER (se nedan) och föreslår i beslut den 6 december 2011 att regionstyrelsen tecknar en överenskommelse.

Den sociala ekonomin är ett samlingsbegrepp som omfattar verksamheter som har allmännytta eller medlemsnytta och inte vinstintresse som främsta drivkraft. Den sociala ekonomin kan ses som det arbete som sker inom den ideella sektorn, i ekonomiska föreningar och/eller kooperativ och som varken är privat eller offentligt.

Den sociala ekonomins råd i Västra Götaland (SER) består av sju politiska representanter från regionutvecklingsnämnden och av fyra representanter vardera från de fyra delregionala nätverken för social ekonomi (Göteborg, Fyrbodal, Skaraborg, Sjuhärad). Detta råd har ett tydligt tillväxt- och utvecklingsfokus.

Överenskommelsens logotypSveriges kommuner & Landstings logotyp

uiqt|wBjqzoq||i5iltmzH%vozmoqwv5{mjqzoq||i5iltmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBkiuqtti5wt{{wvHkwwuxivqwv5{mkiuqtti5wt{{wvHkwwuxivqwv5{muiqt|wBrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m