Arbetsgruppen

Arbetsgruppen kommer gärna ut och pratar om remissförslaget under våren 2014. Mailadresser hittar du under respektive namn.

Processledare

Birgitta Adler, Västra Götalandsregionen (Kultursekretariatet)
 
Camilla Olsson, Social ekonomi (Coompanion)
  

Social ekonomi

1. Göteborgsregionen Social ekonomi

Pia Svanqvist (Göteborgs föreningscenter)
 

2. Regionala Pensionärsrådet

Gunnar Pettersson (SPF)
 

3. Rådet för funktionshinderfrågor i Västra Götaland

Mona Eriksson (Reumatikerdistriktet i Göteborg RiG)
 
Birgitta Lindskog Boklund, ersättare (Mag-och tarmföreningen i Västra Götalands län)
  

4. Social ekonomi Fyrbodal

Lars Lindfors (Västsvenska idrottsförbundet)
 
Lotta Forslind, ersättare (Coompanion)
  

5. Sociala ekonomins nätverk Skaraborg

Maria Henriksson (Coompanion)
  
Yvonne Bergman (Studieförbundet Vuxenskolan)
   

Västra Götalandsregionen

Sylvia Määtää, Hälso- och sjukvården
Carina Sjöling, Central service
Hanna Katarina Nyroos, Regionalutveckling

1. Regionens sjukhus

Erica Sandberg (Sahlgrenska)
 
Kerstin Mattsson (NU-sjukvården)
  

2. Regionens övriga hälso- och sjukv.

Gunnel Sjöberg
  

3. Centrala funktioner

Rutger Gram (Central service)
 

4. Tillväxt och Utveckling

Hanna Katarina Nyroos (Regional utveckling)

Aktuellt

Remiss

Överenskommelsen har gått ut på remiss! Arbetsgruppen kommer gärna ut och pratar om den under våren.
Ladda ner remissen 

uiqt|wBjqzoq||i5iltmzH%vozmoqwv5{mjqzoq||i5iltmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBkiuqtti5wt{{wvHkwwuxivqwv5{mkiuqtti5wt{{wvHkwwuxivqwv5{muiqt|wBxqiHonk5{mxqiHonk5{muiqt|wBoo5xm||mz{{wvH|mtqi5kwuoo5xm||mz{{wvH|mtqi5kwuuiqt|wBuwvilqivimzqs{{wvHouiqt5kwuuwvilqivimzqs{{wvHouiqt5kwuuiqt|wBtqvl{swojq||ivHpw|uiqt5kwutqvl{swojq||ivHpw|uiqt5kwuuiqt|wBtiz{5tqvlnwz{H%v{qn5{mtiz{5tqvlnwz{H%v{qn5{muiqt|wBtw||i5nwz{tqvlHkwwuxivqwv5{mtw||i5nwz{tqvlHkwwuxivqwv5{muiqt|wBuizqi5pmvzqs{{wvHkwwuxivqwv5{muizqi5pmvzqs{{wvHkwwuxivqwv5{muiqt|wB%y%vwvvm5jmzouivH{%v5{m%y%vwvvm5jmzouivH{%v5{muiqt|wBmzqki5{ivljmzoH%vozmoqwv5{mmzqki5{ivljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBsmz{|qv5ui||{{wvH%vozmoqwv5{msmz{|qv5ui||{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vvmt5{rwjmzoH%vozmoqwv5{mo}vvmt5{rwjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBz}|omz5oziuH%vozmoqwv5{mz}|omz5oziuH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m