Beredningsgruppen

Regionfullmäktige inräddade den 25 november 2014 en tillfällig beredning med uppdrag att samordna, följa upp och återrapportera arbetet med överenskommelsen i enlighet med handlingsplanen för 2015-2017.

Beredningen ska bestå av en företrädare för varje parti i regionfullmäktige och av fyra representanter från den sociala ekonomin. Beredningen ledamöter valdes av regionfullmäktige den 14 april 2015 och är:

Anna-Lena Holberg (M), Floda

Aylin Fazelian (S), Sävedalen

Cecilia Forsmark (SD), Göteborg

Tina Ehn (MP), Hunnebostrand

Anne-Marie Ekström (L), Borås

Jan Alexandersson (V), Stenungsund

Karin Östring-Bergman (C), Hisingsbacka

Anders Fasth (KD), Västra Frölunda

Holger Andersson, Alingsås
Ordförande i Hela Sverige Ska Leva, Göteborgsregionen

Hans-inge Sältenberg, Strömstad
Mångårig erfarenhet från folkbildning m.m.

Jaqueline Björnram, Borås
Avdelningschef på Församlingsavdelningen i Skara stift

Kinna Skoglund, Göteborg
Arbetsintegrerande sociala företag, handikapp och internationellt arbete

Helene Mellström
Områdeschef för Rehab och funktionshinder Bräcke Diakoni
Hälso- och sjukvårdsfrågor samt upphandling och avtal

Stig Åke Johansson 
Ledamot HSO Västra Götaland
Funktionshinderfrågor och organisationsutveckling

Jan Linde 
Ordförande Länsnykterhetsförbunden Västra Götaland
Folkhälsa, missbruksfrågor och folkbildning

Sören Karlström
Ordförande Västergötlands Idrottsförbund och SISU Västergötland
Föreningsliv, ideellt arbete och folkhälsa

uiqt|wBjqzoq||i5iltmzH%vozmoqwv5{mjqzoq||i5iltmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m