Projektdagbok

Aktiviteter

2014-03-28

 • Konferensen den 21 mars gav många synpunkter på remissförslaget som arbetsgruppen tar med sig. Om du missade konferensen eller vill se den igen så hittar du den här i sin helhet.
  Länk till filmsida 
 • Ny möjlighet att söka finansering av innovativa projekt inom social ekonomi i Västra Götaland. Sista ansökningsdag är 30 april.
  Läs mer socialt entreprenörskap 
 • Överenskommelsen har gått ut på remiss! Remissen har gått ut till alla nämnder, styrelser och kommiteer inom Västra Götalandsregionen och många organisationer och föreningar. Processledarna och arbetsgruppen kommer gärna och pratar om remissen under våren.
  Ladda ner remissen 
 • Nu finns en brochyr om överenskommelsen!I brochyren beskrivs arbetetsprocessen, förklarar vad social ekonomi är och ger goda exempel från vår region.
  Framsida broschyrLadda ner broschyren
 • Konferens med återrapportering om arbetet så långt hålls den 21 mars på Ljungskile folkhögskola. Det blir en halvdagskonferens mellan 10.00 - 12.30 som startar med kaffe kl 09.30 och avslutas kl 12.30 med lunch. Anmälan görs till Ljungskile folkhögskola,  . Konferensen kommer att teckentolkas.
  Ladda ner inbjudan till konferensen
 • Tips på nätvek!
  Samverkan kring social ekonomi diskuteras på många nivåer och även inom Sveriges kommuner och landsting,SKL. Deras nätverk för landsting och regioner heter CIVSAM och kommer att tre träffar under våren.Läs mer om nätverket
 • Tips från dialogmötena!
  Ett studiematerial från Västra Götalands bildningsförbund som vill förklara hur det gamla och invanda i förenings- och organisationslivet nu har blivit social ekonomi. Materialet kan användas för att engagera föreningar och hjälpa till att hitta en tydligare roll i samhället. 
  Beställ från Västra Götalands bildningsförbund.
 • 21-24 oktober är det dags för dialogmöten. Ideella organisationer, stiftelser, samfund, kooperativa verksamheter med flera välkomnas till de fyra mötena som kommer att hållas på olika platser i regionen. Läs mer här
 • Borås kommun har beslutat att påbörja arbetet med en överenskommelse. Även Lidköpings kommun står i startgroparna för att skriva en överenskommelse.
 • Arbetsgruppen kommer under oktober sammanställa förslag till överenskommelsen. Förslaget baseras på inspiration från konferensen i Ljungskile och från dialogmöten i oktober. Remiss kommer att gå ut i november och remisstiden pågår till slutet av januari.
 • Konferensen är genomförd. Ett stort antal deltagare inspirerades av talarna och inledde arbetet med dialogmöten. Se delar av konferensen här
 • En konferens kommer att hållas 17 september 2013 på Ljungskile folkhögskola.
 • Arbetsgruppen har startat sitt arbete och har setts ett par gånger under våren.
 • Vi lär oss om andra överenskommelser mellan offentligverksamhet och socialekonomi/föreningslivet som till exempel den nationella Överenskommelsen, Göteborgsövernskommelsen och Överenskommelsen i Skåne.
 • Vi håller på att planera dialogmöten för att se vad vi kan sammarbeta om i en Översenskommelse detta planeras kommer ske under våren och hösten 2013.

Kontakt

Birgitta Adler

Processledare
Telefon: 0761-00 46 68
 

Camilla Olsson

Processledare
Telefon: 0520-167 60 
Mobil: 0702-60 20 69
 

uiqt|wBswvnmzmv{Htr}vo{sqtm5wzoswvnmzmv{Htr}vo{sqtm5wzouiqt|wBivvi4xqi5pwojmzoH%voj5v}uiqt|wBjqzoq||i5iltmzH%vozmoqwv5{mjqzoq||i5iltmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBkiuqtti5wt{{wvHkwwuxivqwv5{mkiuqtti5wt{{wvHkwwuxivqwv5{muiqt|wBivvi4xqi5pwojmzoH%voj5v}uiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m