Stöd och behandling via nätet

 

Västra Götalandsregionen kommer under 2017 börja införa internetbaserat stöd och behandling som en del av utbudet av hälso- och sjukvård.

Stöd och behandling är en av 1177 Vårdguidens e-tjänster som ger vårdgivare möjlighet att erbjuda stöd och behandlingar till invånare via nätet. Patienten får tillgång till stöd eller behandling via säker inloggning på 1177.se. Västra Götalandsregionen planerar att ansluta till e-tjänsten i april 2017.

Projektet skapar förutsättningar för stöd och behandling via nätet

Projektet Införande av internetbaserat stöd och behandling ska skapa förutsättningar för att verksamheter ska kunna ansluta till e-tjänsten Stöd och behandling, genom att säkerställa processer och ta fram en förvaltningsmodell. I ett första steg kommer ett antal vårdcentraler att börja erbjuda internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT). Efter projektet ansvarar den ordinarie organisationen för att initiera internetbaserat stöd och behandling inom andra områden och inom fler verksamheter.

uiqt|wBsmz{|qv5pqv%zH%vozmoqwv5{msmz{|qv5pqv%zH%vozmoqwv5{muiqt|wB&uiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m