Västra Götalandsregionens Barnskyddsteam

Näsduksträd Davidia växer i Botaniska trädgården i Japandalen. Trädet blommar från slutet av maj till i början av juni

Aktuellt

 • VGR Barnskyddsteam föreläser kostnadsfritt för hälso- och sjukvårdsenheter i Västra Götalandsregionen inom området Barn som far illa, riskerar att fara illa eller misstänks fara illa. Kontakta oss för förfrågan eller bokning.
 • Har du som hälso- och sjukvårdsanställd inom VGR behov av konsultation och rådgivning i ärenden som rör barn som far illa? Ring eller maila för att komma i kontakt med konsulterna i VGR Barnskyddsteam.

Vilka vänder vi oss till?

VGR Barnskyddsteam riktar sina konsultations- och utbildningsinsatser till medarbetare vid hälso- och sjukvårdsenheter inom Västra Götaland, både offentliga och privata, d.v.s:

 • Sjukhus
 • Vårdcentraler
 • Barnavårdscentraler
 • Mödravårdscentraler
 • Barnmorskemottagningar
 • Tandvårdsenheter
 • Ungdomsmottagningar

Övergripande mål

 • Inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen: 
  Förbättra arbetet med och öka kunskapen om barn som far illa, riskerar att fara illa eller misstänks fara illa.
 • Öka medvetenheten om utsatta barn i Västra Götalandsregionen.

Senaste nytt!

Vi söker nya kollegor på barnskyddsteamet. Deltidstjänster för Barnsjuksköterska och Socionom.

Västra Götalandsregionens Barnskyddsteam har fått förlängd projekttid till sista december 2019!

Kontaktuppgifter till socialjourer och socialkontor inom Västra Götaland, vid oro för barn, hittar du här 

Söker du t.ex. kontaktuppgifter till socialtjänsten eller vill läsa mer om anmälan enligt SoL 14:1? Se orosanmälan.se 

Är du intresserad av krisstöd för barn och ungdomar? Läs "Krisstöd för barn och ungdomar vid allvarlig händelse: En forskningsöversikt" här Författare är Kim Leijen och Sanna Pääaho. 

Här kan du läsa resultatet från behovsanalysen! Behovsanalys 2015

Kontakt

Västra Götalandsregionens Barnskyddsteam
Postadress: Regionens hus
405 44 Göteborg
Besöksadress: Gårdavägen 1
Göteborg

031-343 42 08
 

 Twitter: @BarnkskyddVGR

Instagram: @barnskyddsteam

uiqt|wBjizv{s%yll{|miuH%vozmoqwv5{mjizv{s%yll{|miuH%vozmoqwv5{muiqt|wBjizv{s%yll{|miuH%vozmoqwv5{mjizv{s%yll{|miuH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m