Västra Götalandsregionen i Almedalen 2015

Detta är en sida om Västra Götalandsregionens deltagande i Almedalen år 2015.

Se årets aktiviteter på www.vgregion.se/almedalen


Om den Västsvenska arenan

2012 etablerades den Västsvenska arenan, ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs Universitet, Chalmers, Business Region Göteborg och Västsvenska Handelskammaren, som samlade oss under ett tak för att sätta fokus på frågor sprungna ur Västra Götaland, men angelägna för hela Sverige. Tillsammans erbjöd vi 40 seminarier, vi blev på det sättet störst i Almedalen vilket gav en hel del uppmärksamhet. Den västsvenska arenan kommer att finnas på Biblioteketet/Högskolan i Visby också i år.

Västra Götalandsregionen är en av Sveriges första regioner och en betydande aktör för Västra Götalands utveckling. Vi har storleken, beskattningsrätten och ansvaret för både hälso- och sjukvård och tillväxt- och utvecklingsfrågor.

uiqt|wBi{m5v%yjmzoH%vozmoqwv5{mi{m5v%yjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m