Västra Götalandsregionen i Almedalen 2015

Logo

Under vecka 27 möts årligen politiker, beslutsfattare och samhällsengagerade personer i Almedalen på Gotland för att debattera samhällsfrågor.

Västra Götalandsregionen medverkade på den så kallade Västsvenska arenan, tillsammans med Göteborgs universitet, Chalmers, Västsvenska Handelskammaren och Göteborgs stad. Den västsvenska arenan har ett brett västsvenskt perspektiv och här möter man olika delar av vår region såväl som får en möjlighet att ta del av seminarier inom Life Science och andra för hälso- och sjukvården viktiga frågor, inom kultur, med arbetsmarknadspolitisk inriktning, med fokus på cirkulära affärsmodeller och hållbar livsmedelsutveckling.

Seminarier och webbsändningar

Semanarier

Hitta oss

Karta puff

Artiklar, nyheter och dokumentation

Om den Västsvenska arenan

2012 etablerades den Västsvenska arenan, ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs Universitet, Chalmers, Business Region Göteborg och Västsvenska Handelskammaren, som samlade oss under ett tak för att sätta fokus på frågor sprungna ur Västra Götaland, men angelägna för hela Sverige. Tillsammans erbjöd vi 40 seminarier, vi blev på det sättet störst i Almedalen vilket gav en hel del uppmärksamhet. Den västsvenska arenan kommer att finnas på Biblioteketet/Högskolan i Visby också i år.

Västra Götalandsregionen är en av Sveriges första regioner och en betydande aktör för Västra Götalands utveckling. Vi har storleken, beskattningsrätten och ansvaret för både hälso- och sjukvård och tillväxt- och utvecklingsfrågor.

Relaterat

TwtrTwitter om Almedalen

#vastsvenskaarenan

#almedalen

Följ våra Twitterkonton:

@UtvecklingVG | @vgrkultur | @vgrmiljo


Läs mer

Västsvenska arenan

Almedalsveckan (officiell hemsida)

 


 

FbFacebook

Kultursekretariatet

Utveckling Västra Götaland

Västra Götalandsregionen, "övergripande" Facebooksida


Kontakt

För mer information om Västra Götalandsregionen i Almedalen eller den Västsvenska Arenan, kontakta: Åse Nyberg,   eller 070-325 23 83.

uiqt|wBi{m5v%yjmzoH%vozmoqwv5{mi{m5v%yjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBi{m5v%yjmzoH%vozmoqwv5{mi{m5v%yjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m