Handlingsprogram för life science

Life Science

Handlingsprogram för life science 2013-2016 syftar till att stärka utvecklingen och den regionala tillväxten inom området life science med särskilt fokus på insatser där samverkan sker mellan akademi, företag och hälso- och sjukvården.

Programmet är ett av Västra Götalandsregionens verktyg för att uppfylla målen i Vision Västra Götaland – Det goda livet samt målen inom Tillväxtstrategin för Västra Götaland.

Syfte

Handlingsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och den regionala tillväxten inom området life science med särskilt fokus på insatser där samverkan sker mellan akademi, företag och hälso- och sjukvården. Det övergripande målet att Västra Götaland ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig region för FoU intensiva företag inom life science och attrahera FoU-medel och kapital, nationella och internationella, till akademi, institut och företag. Programmet ska också bidra till att stärka kunskapsintensiteten och utvecklingsförmågan i hälso- och sjukvården till nytta för medborgarna i Västra Götaland.

För vem?

Handlingsprogrammen riktar sig till näringslivet, offentliga verksamheter, organisationer och högskolor/universitet. Det är möjligt att söka finansiering för projekt som bidrar till att uppfylla ett eller flera av målen inom respektive handlingsprogram. 

Mål och prioriterade områden

Programmet är uppdelat i följande prioriterade områden:

 • Infrastruktur för FoU inom hälso- och sjukvården
 • FoU i samverkan
 • Innovation och företagstillväxt
 • Samordning nationellt och internationellt

Varje område har ett antal mål och prioriterade åtgärder. Nedan listas endast målen. För fullständig beskrivning, se dokumentet med handlingsprogrammet. 

Infrastruktur för FoU inom hälso- och sjukvården

 • Västra Götaland, och Sverige, ska vara den mest attraktiva platsen att genomföra klinisk forskning och prövning i Europa
 • Företag och forskare upplever att de har tillgång till infrastruktur såsom apparatur på Bild och Interventionscentrum, biobanker och register

FoU i samverkan

 • Västra Götaland ska ha en fortsatt stark akademisk forskningsmiljö inom life science med relevans för företagen och hälso- och sjukvården
 • Säkerställa framtida kompetensbehov inom näringslivet och hälso- och sjukvården
 • Fortsatt aktiv samverkan mellan näringsliv, akademi och hälso- och sjukvård

Innovation och företagstillväxt

 • Få fler nya innovationer inom life science i Västra Götaland
 • Få fler bolag med fler än tio anställda
 • Etablera innovationsupphandling inom Västra Götalandsregionen

Samordning nationellt och internationellt

 • Öka medlen till Västra Götaland från nationella och internationella FoU aktörer
 • Öka antalet nationella och internationella samarbeten med Västra Götalands aktörer

 

 

Kontakt

Hanna Blomdahl
Koncernstab Regional Utveckling
 
Mobil: 0760-51 75 42

Bidrag och ansökan för projekt inom regionutveckling

Aktuellt och nyheter

Aktuellt och nyheter publiceras löpande här, samt på respektive ämnesområdes/avdelnings startsida.


Söka finansiering

Genom handlingsprogrammen finns en budget som delas ut till projekt och initativ som leder till att uppfylla målen i handlingsprogrammen.  Har du en projektidé eller liknande, är du välkommen att skicka in en ansökan. Ta gärna kontakt med en handläggare (se kontaktpersoner ovan) för att diskutera din idé innan du skriver och skickar in en ansökan.

Vem kan ansöka?

Näringslivet (genom samarbetsprojekt), offentliga verksamheter, organisationer och högskolor/universitet. Enskilda företag kan inte söka.

uiqt|wBpivvi5jtwuliptH%vozmoqwv5{mpivvi5jtwuliptH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{mzmoqwv}|%v5%wmjjH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m