Bild- och funktionsregistret, BFR 2.0 Genomförandeprojektet

BFR 2.0 Genomförandeprojektet har som uppdrag att driftsätta en ny version av BFR, Bild- och funktionsregistret. Projektet tar även fram en regional strategi för lagring och distribution av Medicinsk bild (i stort definierat som medicinska bilder, ljud, video m.m. med i förekommande fall tillhörande remiss- och svarstext).

Dagens BFR, upphandlad som tjänst av General Electric (GE), har varit i drift i snart 10 år och har ett avtal som snart löper ut. I stort sett finns alla bilder med text från offentligt finansierad radiologi i VGR, utförd både av offentliga och privata vårdgivare, lagrad sedan 2006. Det gör även bilder från all folktandvård, odontologi, hälsokontroller med mammografi och hälsokontroller av aorta. Ultraljudsbilder från klinisk fysiologi lagras också till viss del, så även viss lagring av forskningsdata. BFR är också den centrala punkten för att dela och distribuera informationen runt om i regionen.

Vad ska projektet leda till?

Projektet Nya BFR syftar till att vidareutveckla nuvarande BFR så att dagens användares behov av tillgång till information (lagring och övrig funktionalitet) tillvaratas både i närtid och i takt med utvecklingen inom området, samt att dess funktionalitet stödjer nya brukares behov. Detta gäller såväl av lagring, distribution och övrig funktionalitet som att andra typer av bilder och format än radiologiska ska kunna hanteras.

Projektets förslag till ny strategi för Medicinsk bild ska svara på frågan - Hur hanteras Medicinsk bild i VGR på bästa sätt utifrån verksamhetens och invånarnas krav? Strategin riktar sig till berörda medicinska verksamheter inom VGR, samt de som inom, eller på uppdrag av VGR, arbetar med beställning, leverans, drift och förvaltning av relaterade IT-stöd.

Nya BFR följer strategin för Medicinsk bild men kan även ta hänsyn till funktionalitet som inte täcks av strategin. Strategin täcker även in områden som ligger utanför BFR, se fig 1 nedan.

Strategisk bild

Fig 1: Förhållandet mellan Kommande BFR och strategin för Medicinsk bild

Hur ser tidsplanen ut?

Projektet planerar att skicka ut förfrågningsunderlag under hösten 2015, förhandla med anbudsgivarna våren 2016 och fatta ett tilldelningsbeslut innan sommaren 2016. Migrerings- och installationsfasen planeras starta hösten 2016 och pågå i ett år.

 

Bild på tidplan

Klicka på bilden för att se en större bild

Kontakt

Eva Wallström
Huvudprojektledare
 

uiqt|wBm%vi5%witt{|zwuH%vozmoqwv5{mm%vi5%witt{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvmtqm5u5riv{{wvH%vozmoqwv5{mivvmtqm5u5riv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m