Bild- och funktionsregistret, BFR 2.0 Genomförandeprojektet

BFR 2.0 Genomförandeprojektet har som uppdrag att driftsätta en ny version av BFR, Bild- och funktionsregistret. Projektet tar även fram en regional strategi för lagring och distribution av Medicinsk bild (i stort definierat som medicinska bilder, ljud, video m.m. med i förekommande fall tillhörande remiss- och svarstext).

Dagens BFR, upphandlad som tjänst av General Electric (GE), har varit i drift i snart 10 år och har ett avtal som snart löper ut. I stort sett finns alla bilder med text från offentligt finansierad radiologi i VGR, utförd både av offentliga och privata vårdgivare, lagrad sedan 2006. Det gör även bilder från all folktandvård, odontologi, hälsokontroller med mammografi och hälsokontroller av aorta. Ultraljudsbilder från klinisk fysiologi lagras också till viss del, så även viss lagring av forskningsdata. BFR är också den centrala punkten för att dela och distribuera informationen runt om i regionen.

 

Nyhet! Datacenter flytt påbörjas 16 mars 2017!

 

Flytt av BFR från Volvo It till VGR IT

Nu närmar sig flytten av BFR från Volvo It till VGR IT.

I samband med flytten kommer IP-adressen för Dicom kommunikation att ändras. Den nya adressen för BFR kommer att vara 140.166.74.100.

För att så långt som möjligt undvika störningar i samband med flytten är rekommendationen att använda DNS-namnet dicom.bfr.vgregion.se. Detta namn kommer att fungera före och efter flytten.

Även det gamla namnet dcm01.vr.vgregion.se kommer att fungera även i fortsättningen, men rekommendationen är att använda dicom.bfr.vgregion.se för Dicom kommunikation.

Tidplanen för flytten är enligt nedan

16/3 Flytt av applikation och databaser från DB (Volvo IT) till GOT (Göteborg)

23/3 Failover till GOT (nu byts IP-adressen).

30/3 Flytt av applikation och databaser från Arendal (Volvo IT) till SKO (Skövde)

De utrustningar som använder hårdkodad IP-adress och som måste fortsätta göra det uppmanas att meddela detta till   så att vi kan skicka anpassad information i framtiden.

Planeringen innebär att IP-adressen för dicom kommunikation ändras den 23/3. Mellan den 23/3 och 30/3 kommer både den nuvarande och den nya adressen att fungera. Från och med den 30/3 kommer enbart den nya IP-adressen att fungera. Rekommendationen är att börja använda denna från och med den 23/3. Om något allvarligt skulle inträffa mellan den 16/3 och 23/3 som innebär att en failover behöver göras tidigare än den 23/3, byts IP adressen i samband med detta.

De vårdgivare (privata) som är anslutna via Sjunet kommer inte att påverkas.

Eventuella frågor kan ställas till  

Göteborg 2017-03-01

Göran Carlsson Eva Wallström

Objektspecialist BFR Förvaltare BFR

 

Vad ska projektet leda till?

Projektet Nya BFR syftar till att vidareutveckla nuvarande BFR så att dagens användares behov av tillgång till information (lagring och övrig funktionalitet) tillvaratas både i närtid och i takt med utvecklingen inom området, samt att dess funktionalitet stödjer nya brukares behov. Detta gäller såväl av lagring, distribution och övrig funktionalitet som att andra typer av bilder och format än radiologiska ska kunna hanteras.

Projektets förslag till ny strategi för Medicinsk bild ska svara på frågan - Hur hanteras Medicinsk bild i VGR på bästa sätt utifrån verksamhetens och invånarnas krav? Strategin riktar sig till berörda medicinska verksamheter inom VGR, samt de som inom, eller på uppdrag av VGR, arbetar med beställning, leverans, drift och förvaltning av relaterade IT-stöd.

Nya BFR följer strategin för Medicinsk bild men kan även ta hänsyn till funktionalitet som inte täcks av strategin.

 

Kontakt

Eva Wallström
Projektansvarig
 

jnz5nwz%vit|vqvoH%vozmoqwv5{mjnz5nwz%vit|vqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi5%witt{|zwuH%vozmoqwv5{mm%vi5%witt{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvmtqm5u5riv{{wvH%vozmoqwv5{mivvmtqm5u5riv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m