Cirkulärt mode och hållbara miljöer

www.vgregion.se/programmodemiljo

Programmet för cirkulärt mode och hållbara miljöer ska bidra till en hållbar produktion och konsumtion som driver ansvar, utveckling och innovationer genom att underlätta en övergång till en cirkulär ekonomi inom textil, mode, inredning och möbler.

Programmet omfattar utvecklingsinsatser som bygger på samverkan för att lösa aktuella samhällsutmaningar och som på så sätt skapar möjlighet för hållbar regional utveckling.

Programmet är ett av Västra Götalandsregionens verktyg för att uppfylla målen i Vision Västra Götaland - Det goda livet samt målen inom strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland, VG2020.

Mål

Västra Götalandsregionens program för cirkulärt mode och hållbara miljöer 2017-2020 ska bidra till:

  • Stärkt innovationskraft för cirkulär ekonomi inom textil- och möbelbranschen i Västra Götaland genom samverkan mellan näringsliv, forskning och offentlig sektor
  • Professionell beställarkompetens för hållbara interiörer i större organisationer och samarbete med branschens aktörer för att testa och demonstrera lösningar.
  • Ökat utbud och efterfrågan av cirkulära och giftfria produkter/tjänster/system inom textil- och möbelbranschen.

Målgrupper

Målgruppen för programmet är utvecklingsaktörer inom akademi, institut, företag och offentliga organisationer som samverkar och bidrar till ett eller flera av ovanstående mål.

För insatsområdet ”Produkt- och affärsutveckling för en cirkulär ekonomi” prioriteras samarbeten med västsvenska mode/sport/företag som har professionella designer och industriell produktion. Detsamma gäller för möbel/inredningsbranschen och här prioriteras företag med tillverkning för offentlig miljö.

Kontakt

Birgitta Nilsson
Processledare cirkulärt mode och hållbara miljöer
 
Telefon 010-441 40 35, mobil 0703-38 50 75

Bidrag till miljöprojekt

Söka finansiering

Genom programmen finns en budget som delas ut till projekt och initativ som leder till att uppfylla målen i VG2020.  Har du en projektidé eller liknande, är du välkommen att skicka in en ansökan. Ta gärna kontakt med en handläggare (se kontaktperson ovan) för att diskutera din idé innan du skriver och skickar in en ansökan.

uiqt|wBjqzoq||i5r5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mjqzoq||i5r5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m