Hållbara maritima näringar

www.vgregion.se/programmaritimt

Handlingsprogram för maritima frågor 2016 -2019 är ett samverkansprogram för hållbar tillväxt och utveckling i regionen inom den maritima sektorn; mellan näring, akademin och den offentliga sektorn.

Programmet är ett av Västra Götalandsregionens verktyg för att uppfylla målen i Vision Västra Götaland – Det goda livet samt målen inom Tillväxtstrategin för Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020

Det maritima handlingsprogrammet bygger på Maritim Strategi för Västra Götaland som antogs av regionfullmäktige i Västra Götaland 2015. Vänern och Vättern omfattas av den maritima strategin och handlingsprogrammet.

Horisontella mål och insatser

  1. Behålla och utveckla maritim kompetens och konkurrenskraft
  2. Samarbeta över sektors- och branschgränser
  3. Samverka i långsiktiga partnerskap med deltagande från näringslivet, akademi, och institut samt offentliga aktörer inklusive kommuner och statliga myndigheter
  4. Påverka och interagera med den nationella, europeiska och internationella agendan på maritima området

Prioriterade områden

  • Havsförvaltning
  • Maritima operationer och teknologier
  • Marina livsmedel
  • Maritim turism
  • Marin energi
  • Marin bioteknik

Målgrupper

Det västsvenska Maritima klustret utgör en central plattform för utvecklingsarbetet inom det maritima området i Västra Götalandsregionen och klustrets målsättning återspeglas i handlingsprogrammet. Här återfinns akademin, institut, myndigheter, kommuner och företag.

 

Kontakt

Jessica Hjerpe Olausson​, maritim expert
  

​Telefon: 0700 80 60 18​

Söka finansiering

Genom programmen finns en budget som delas ut till projekt och initativ som leder till att uppfylla målen i VG2020.  Har du en projektidé eller liknande, är du välkommen att skicka in en ansökan. Ta gärna kontakt med en handläggare (se kontaktpersoner ovan) för att diskutera din idé innan du skriver och skickar in en ansökan.

uiqt|wBrm{{qki5prmzxm5wti}{{wvH%vozmoqwv5{mrm{{qki5prmzxm5wti}{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&qvozql5pwzvmzH%vozmoqwv5{mqvozql5pwzvmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m