Internationella forsknings- och innovationssamarbeten

www.vgregion.se/programintfoisamarbete 

Västra Götalandsregionens program för internationella forsknings- och innovationssamarbeten syftar till att stimulera till fler internationella forsknings- och innovationssamarbeten.

Ett övergripande mål som Västra Götalandsregionens program ska bidra till är att Västra Götaland ska fortsatt vara en ledande kunskaps- och industriregion, världsledande inom ett antal utpekade styrkeområden. En indikator kopplat till detta mål är att de samlade FoU-satsningarna i Västra Götaland ska uppgå till minst 5 % av BRP (år 2020).

Mål för programmet

Målet för program för internationella forsknings- och innovationessamarbeten 2017-2020 är att Västsvenska aktörer – inklusive Västra Götalandsregionen - över tid ska öka sina internationella forsknings- och innovationssamarbeten samt sin påverkan på program och policy genom att:

  •  Västra Götalandsregionen ska använda internationella forsknings- och innovationssamarbeten som verktyg för att utveckla exempelvis vården eller kollektivtrafiken, samt för att växla upp insatser inom regional utveckling.
  • Få in fler nya deltagare (sällansökande såsom till exempel kommuner, högskolor, små och medelstora företag (SME)) i Horisont 2020
  • Fler västsvenska koordinatorer i Horisont 2020
  • Fler västsvenskar på påverkanspositioner

Målgrupper

Målgrupper för programmet är akademi, institut, företag, offentliga organisationer såsom till exempel kommuner eller Science Parks.

Kontakt

Susanne Hammarström Regional utveckling, Koncernkontoret
 
Mobil: 0722-50 09 87

Läs mer

uiqt|wB{}{ivvm5piuuiz{|zwuH%vozmoqwv5{m{}{ivvm5piuuiz{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m